Re: het mensdom versus dierenrijk

ha
27 February 2006 10:46
sda
paradox schreef:

> de woorden spreken voor zich
> mens-dom
> dieren-rijk
>
> om de puntjes op de i te zetten
> je hebt de aarde, volgens bepaalde filosofiën aarde, vuur,
> water en lucht
> al wat met het blote oog niet te zien is
> bacteries, moleculen, microben, bacillen...enfin noem maar op
> de planten
> de dieren
> punt aan de lijn
> tenzij je met een telescoop kijkt
> sterren, zonnen, planeten, asteroIden...en wat we misschien
> nooit zullen te weten komen
>
> zouden de dinosaurussen verwacht hebben dat hun rijk op aarde
> voorbij was, toen al die meteorieten de aarde troffen?
> (let wel, ik was er niet bij, maar aanvaard deze algemene
> stelling, tenzij het tegendeel bewezen wordt)
> zijn er gassen vrijgekomen? of is er stof opgewaaid waardoor
> het zonlicht (fundamenteel voor al het leven) gedurende eeuwen
> of millenia niet meer op aarde scheen?
> * één aarde en wie weet hoeveel asteroiden of meteorieten
> m'enfin vanaf dan werd de aarde de bakermat van ons ontstaan
> dit herlaalt zich dagelijks op een ander niveau
> * één eicel en tja een slijmerige wit goedje vol...
> hier is ook geen licht aanwezig
> maar door verschillende interacties tussen complementaire
> deeltjes, slaagt het leven erin zich voort te planten
>
> waar ik naartoe wil?
> wel dit hebben we gemeen met al de ons omringende levensvormen
> door een toeval, doordacht dat wel, maar toch een toeval
> ontstaat een celdeling
> celdeling, voorwaarde voor leven en dood
> dat hebben we ook gemeen
> zodra levensfuncties afgesloten worden
> gaan de cellen alsnog verder delen om alles op te ruimen en het
> noodzakelijke te recuperen
> of waar zouden de maden vandaan komen in rot vlees
> denk je misschien dat die in een zakje ergens in ons lichaam
> zitten en wachten tot...
> en de bladeren die in de herst afvallen (allè niet overal te
> wereld, maar het gebeurt wel)
> mest opdat jaar na jaar bomen kunnen groeien
> longen van de aarde
> je zou eens longblaasjes moeten bekijken met een microscoop
>
> meer moet ik niet weten
> tenzij het tegendeel bewezen wordt
> ben ik geen experiment van aliens ofzo
> ik sta hier op deze wereldbol
> een wereldbol dat een procesus ontwikkelde om te blijven
> voortbestaan
> kink in de kabel
> de mens
> zo rijk het dierenrijk aan variaties is
> loopt er een uitzondering rond
> de mens
> wie mij vertelt dat de mens boven de dieren staat begrijp ik
> niet
> ik begrijp wel mijn vaders woorden
> het meest beestachtige dier is de mens
> waarom zou ik hier deze stelling proberen te bewijzen
> kijk naar jezelf (hopelijk niet te vaak:o) of anderen (tis
> altijd de schuld van de anderen)
> al wat leeft is vrij van angst en haat
> dood is er enkel om plaats te maken voor nieuw leven terwijl
> het oude voorzien wordt in behoeften, in de natuur
> de maatschappij
> das iets anders
> dieren kennen geen haat, ze voelen zich waarschijnlijk niet
> benadeeld in het leven
> mimicri is zoiets
> vlinders bijvoorbeeld die hun vleugels kleuren met grote ogen
> zodat belagers uit hun buurt zouden blijven
> prooi en jager, zonder plezier te scheppen in het doden, tenzij
> de voldoening van iets achter de kiezen te hebben of een volle
> maag
> vandaag de dag is de mens zodanig afgedwaald van zijn/haar
> origine dat het niets meer dierlijks heeft
> de mens kent haat en angst
> ze blijken zelfs onze grootste bondgenoten te zijn
>
> ook iets wat niet meer dierlijks is
> voortplanting
> vast en zeker zullen dieren ook hiervan kunnen genieten
> of denk je dat het pronken in de paaiperiode geen emoties
> veroorzaakt bij de beestjes
> maar de mens, ola zeg sex sex sex
> prostituties, pedofilie, soa's, mensenhandel, porno industrie
> ach kom
> daar waar dieren de natuur de gang van zaken laten bepalen
> en uit overlevingsdrang er het beste van trachten te maken
> gaan mensen tegen hun natuur in
> en verkloten het zonder het te beseffen
> crapuleuzer vind ik zij die het beseffen, maar dat het nix kan
> schelen
>
> en daarom is het mens dom, daar ie niet beseft dat ie ook
> waardevol kan zijn in het dierenrijk, in de natuur en in
> 'tleven
> we denken dit, we denken dat
> ** en de waarheid heeft 3 versies
> de mijne, de jouwe en de waarheid
> en geen van de 3 is onwaar *niet van mij deze verkorte versie
> van een interessante citaat*
>
> doordat we denken
> denken we dat we meer zijn dan de natuur
> daar de natuur geen andere ambitie heeft dan te leven
> en wij willen in ons leven
> alles alles alles
> ten koste van zelfs
>
> dus geestelijk hebben we ons als maatschappij buiten de
> natuurlijke wetten der dingen des leven geplaatst
> wie treft schuld
> eigenlijk niemand
> de dingen zijn zoals ze zijn
>
> en kom niet af met dat het zo een vaart niet zal lopen
> hoeveel diersoorten zijn er al verdwenen sinds de mens de
> touwtjes in handen dacht te nemen
> hoeveel bossen verdwijnen eigenlijk dagelijks
> welke vis gaan we morgen eten
> waar zullen de volgende generaties nog kunnen ademhalen
>
> toch niet in de wereld die raCisten ons voorspiegelen?
> dat de mens zichzelf buiten de natuur heeft gezet
> tot daar aan toe, tis kwestie van wil en inzicht om dit om te
> keren
> maar een matschappij waarin je beoordeeld wordt op ras?
> dus de mens zet zichzelf al buiten zijn mensdom
> hallo?
> me dunkt dat het hier wel om een geestelijk gebrek gaat
> en waar stopt het
> ok één cultuur blijft over
> wat worden de volgende criteria
> deze filosofie blijft zichzelf verdelen tot er niemand
> overblijft
> niet natuur-lijk
> natuur zorgt altijd voor toevoer opdat het proces kan blijven
> voortduren
> nadat de ra ss isten (en ook maar alleen de sterkste, hoor,
> want nu heb je mensen die mee op die golf surfen, maar eens ze
> overbodig zijn zelf van de plank of uit de boot zullen vallen)
> alle zwakkeren hebben uitgeroeid
> blijft er enkel inteelt over
> zuivere ras
> terwijl de natuur niet perfect is
> de natuur verbetert telkens
> een zuivere menselijke ras
> herhaalt dezelfde fout telkens
>
> maar ja
> hoe kun je leren niet te haten
> waarom zouden we het moeten leren?
> het is gewoon een kwestie van het zich te herinneren
> maar ja moeilijk, want weinigen herinneren zich hun kinderjaren
> tenzij er vanalles ergs is gebeurd uiteraard
> maar of je nu naar jonge puppies kijkt of baby's
> in een normale leefomgeving wel te verstaan
> der is iets van vertrouwen in 'tleven
> dat speelse wat is dat
> toch lekker genieten van de dingen zoals ze zijn en afkomen
> liefst delend met een ander
> ouders
> om te leren leven en overleven
> of sla ik de bal compleet mis?
>
> zolang wij mensen aanvaarden dat de maatschappij blijft zoals
> ze is
> zonder cultuur en respect voor 't leven
> zullen er mensen zijn die verder gaan in die redenering
> dat het eigenlijk allemaal de schuld is van de anderen
> tot je met je neus op de feiten wordt gedrukt
>
> maar nee hoor
> in afwachting dat we eens goed doorheen geschud zullen worden,
> blijven we vluchten
> om ons angsten en haat te verdoezelen
>
> natuurlijk voelt een racist iets voor een huisdier of voor hun
> eigen kinderen
> wat het juist is weet ik nog niet
> het zal wel gelijken op liefde
> maar niet hetzelfde zijn
> door hun gebrek
> dus een verbinding tussen hun hart en verstand dat verbroken is
> zal het een afwijkend gevoel zijn van de natuurlijke norm
> dan is het makkelijk om te stellen
> een bekende franse actrice die met het ouder worden zowel haar
> innerlijke als uiterlijke schoonheid verloor is daar een goed
> voorbeeld van
> en natuurlijk mag zij mij beoordelen als ze daar zin in heeft
> tverschil zit m hierin dat ik niet in de schijnwerpers loop
> m'enfin ze is een dierenactiviste in hart en nieren
> spant zich in tegen dierenmishandelingen
> bij het publiek heeft dat een gevoelige snaar (ons onderbewuste
> misschien?) geraakt
> maar of ze in hart en nieren staat achter wat ze doet weet ik
> niet
> ze is een vooraanstaande lid van een extreem rechts partij
> dus een mens, lid van een maatschappij dat zichzelf uit de
> natuur plaatst
> beschouwt daarboven ook nog eens dat er mensen zijn die
> minderwaardig zijn
> ik blijf erbij die filosofie verdeelt tot niets meer overblijft
> muggenziften, mierenneuken
> getuigt niet echt van dierenliefde me dunkt
>
> maar ze zullen wel iets voelen voor hun huisdieren en kinderen
> och arme die kinderen
> de wereld op met een geestelijk handicap
> tenzij en laten we het hopen
> er kinderen tussen zitten die verder kijken dan hun neusje lang
> is
> want mensen zijn in staat zichzelf vanalles wijs te maken
> ik zou er nooit aan denken mijn hond op te eten, maar die
> chinezen zouden u honden durven serveren in hun restaurant
> cultuurverschillen noemen ze dat dan
> nee hoor
> ze snappen niet dat elk volk een andere geschiedenis heeft
> waardoor tradities en gebruiken verschillen
> als het maar een argument is om de haat en vedeelfilosofie te
> blijven aanvaarden en doorgeven
> ik bedoel maar, ik zou nooit aan een mens willen knabbelen, dat
> zullen die voetballers die met hun vliegtuig op een berg
> crashten ook nooit gedacht hebben
> iedereen tracht op zijn of haar manier er het beste van te
> maken
> maar ik weet wel dat racisten
> tja
> dommer zijn dan de mens al uit zijn/haar eigen is?
> waarschijnlijk wel ja
> maar wilt het zeggen dat ze geen gevoelens hebben
> van haat en angsten ben ik al overtuigd
> als wij mensen eigenlijk spiegelbeelden zijn van elkaar
> ik heb ook angst voor de gevolgen van de haat die rondom ons
> welig tiert
> en ik mag het niet zeggen
> ik weet niet wat ik voel
> ik weet wel wat ik denk
> ik haat mensen die anderen tot haat aanzetten
> ik ben gevoelloos voor hun kreten naar herkennig
> ik herken geen menselijke en natuurlijke eigenschappen in
> racisten
> de meest grappige vind ik zij die toch maar trachten hier en
> daar te kunnen opschieten met een vreemdeling, opdat het
> innerlijk en onderbewust geweten gesut worden
> ik ben gene racist, denken ze dan en soms voegen ze toe, want
> zij die zich aanpassen bla bla
>
> racisten aller naties, uit alle kleuren en van alle culturen
> verenig u
> pas u aan aan uw menselijke aard
> of laat ons met rust hier op aarde
>
> tis zo al moeilijk genoeg om ons plaats in de natuur en het
> leven te waarborgen
> en als u het niet voor ons wilt doen
> als u toch gevoelens zou hebben
> doe het voor uw kinderen
> ze en wij zullen u dankbaar zijn
>
> och ja, als de mens een mislukt experiment is van de natuur
> dan zijn racisten in mijn ogen daar een mooi voorbeeld van,
> want der zijn er nog hoor
> ik ook onderandere
>
> de puntjes op de i?
> eigenlijk wil ik niet weten wat een racist voelt en leert in
> het leven
> mijn zusje is ook eens slachtoffer van verkeersagressie geweest
> om een parkeerplaats, door een buitenlander
> we, hebben het nooit in dat context geplaatst
> waar is het verschil met ariërs die een asielcentrum
> binnenvallen om vluchtelingen op hun smoel te kloppen
> beide daden zijn toch even verwerpelijk
>
> ik weet alleen dat racisten iets wezenlijks missen om echt te
> kunnen uitleggen hoe de maatschappij verder moet
> ik weet het ook niet hoor
> want als het van mij afhing
> een maatschappij zonder racisten
> zal heel veel misgroeien uit onze huidige maatschappij
> rechtzetten
> de natuur verontrust mij niet
> wat er ook gebeurd, hestellen doet ze op haar manier elke dag
> al sinds ze er is
> met of zonder mensen
>
> in ieder geval mijn keuze is zonder racisten, maakt mij niet
> uit welke kleur, cultuur of religie ze zich op blindstaren
>
> motten vliegen ook de dood in als ze naar het vuur getrokken
> worden in het duister
> ben er voorstander van
> mensen die delen in plaats van te verdelen
> ik heb niets te delen met racisten
> want enkel mijn lichaam en geest bezit ik
> maar ja, ik troost mij met de gedachte dat ze aan mij zeker
> geen goede vriend hebben verloren
> want voor de rest
>
> ben ik zoals een olifant die toekijkt op een meute hyena's die
> een pasgeboren antiloop verscheuren
> dan voel ik me meer op mijn gemak dan als ik de beelden zie
> van de twin towers
> van besnan
> gaza
> hutu's en tutsi's
> holocaust
> . op de i
Onderwerp Auteur Bekeken Gepost

het mensdom versus dierenrijk

paradox 6289 16 October 2004 20:17

knuffelbeertjes

paradox 2108 04 February 2005 23:47

Re: het mensdom versus dierenrijk

ha 4381 27 February 2006 10:46Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen