Overzicht Galeries &
Kunstinstellingen

Contemporaine Afrikaanse kunstenaars hebben zich in toenemende mate over de diaspora verspreid. Kunstenaars van vandaag nemen deel aan een globale kunstmarkt. Afrikaanse kunstenaars zijn daarin geen uitzondering. Daarmee ondergaat het Westerse kunstenveld radicale veranderingen. Culturele diversiteit is een alledaagse realiteit geworden die inmiddels ook tot de Nederlandse kunstinstellingen en instituties is doorgedrongen.

Vandaar dat de sectie galeries & (kunst)instellingen niet beperkt is gebleven tot enkel op Afrika georiŽnteerde instellingen. De lijst biedt een bredere oriŽntatie aan door ook onderwijsinstellingen, subsidiegevers, informatiecentra en uitwisselingsprogramma's voor kunstenaars in het overzicht te omvatten.

Hiermee wil de Africaserver de informatie op het terrein van Afrikaanse kunst en cultuur in Nederland ontsluiten en een verbinding leggen met kunstenaars en relevante instellingen in Afrika elders. Commentaar, toevoegingen en suggesties zijn van harte welkom: info@africaserver.nl.