Afrikaanse Architectuur
artikelfotoAfrica, Ghana
Uitwisseling van kennis & informatie over architectuur
13 Mar 2007 - stichting ArchiAfrika
Central Library in Dar es Salaam, Tanzania

Een belangrijk onderdeel van de uitwisseling van informatie over Afrikaanse architectuur komt voort uit de projecten die ArchiAfrika organiseert of ondersteunt. Door workshops, conferenties en binnenkort zelfs een documentaire, bereikt de stichting haar doelgroep bestaande uit architecten, stedenbouwkundigen, studenten, professoren, beleidsmakers en iedereen die geïnteresseerd is in Afrika en/of architectuur.
 
Een hoogtepunt op het gebied van kennisuitwisseling zal binnenkort plaatsvinden te Kumasi, Ghana. Daar organiseert de Kwame Nkrumah University of Science and Technology van 5-8 Juni 2007 in samenwerking met ArchiAfrika de conferentie ‘African Architecture Today’ om op de vraag wat Afrikaanse architectuur nu eigenlijk is, een antwoord te geven. Tijdens de conferentie zullen experts op het gebied van Afrikaanse architectuur pogen de identiteit van Afrikaanse architectuur te definiëren. Het bepalen van de huidige stand van zaken zal naar verwachting tevens aanwijzingen geven over de toekomst van de Afrikaanse architectuur, er van uit gaande dat hier in deze globaliserende wereld nog over te spreken valt.

Als onderdeel van de conferentie zal de tentoonstelling ‘The African House’ gepresenteerd worden. Deze tentoonstelling is het resultaat van een workshop in Amsterdam Zuidoost. [1] Tijdens de workshop verbeelden de deelnemers, allen Afrikaanse immigranten, hun vroegere huis in Afrika, hun tegenwoordige huis in Amsterdam en het huis dat zij in de toekomst –terug in Afrika- zullen bewonen. Hieruit zal blijken of de Afrikaanse identiteit ook in de architectuur van de diaspora nog aanwezig is. Daarnaast zal uit de tentoonstelling naar voren komen, wat de invloed van de diaspora is op de architectuur op het continent. Voor ontwikkelingshulp geldt dat er een grotere financiële impuls aan Afrika plaatsvindt vanuit de diaspora, dan vanuit alle ontwikkelingsgelden bij elkaar. Misschien geldt dit ook wel voor de creatieve impuls met betrekking tot de hedendaagse Afrikaanse architectuur.

Afrikaanse architectuur roept nog altijd veel vragen op. Hoe valt het te definiëren, wat moeten we conserveren of restaureren en wat kunnen we ervan leren? ArchiAfrika pretendeert niet alle antwoorden te hebben en stelt er zelfs graag nog wat vragen bij. Op deze manier brengt de stichting een discussie op gang, die het verdient om gevoerd te worden en die, als het aan ArchiAfrika ligt, Afrikaanse architectuur uiteindelijk een eigen plek zal geven op de wereldkaart.
 
Anne-Katrien Denissen
 
. [1] De tentoonstelling The African House wordt georganiseerd door ArchiAfrika in samenwerking met STAND/Africa Next Door

<< to Magazine


more images for
Uitwisseling van kennis & informatie over architectuur: fotofotofotofotofotofoto
SPECIAL: Afrikaanse Architectuur
Inleiding: Afrikaanse architectuur
Een definitie van Afrikaanse...


More in Africa:
The Book, the Authors and the Lecture
More information on Contemporary African Art since 1980, the authors Okwui...

2000 - 2009 & Conclusion
Ghada Amer, another work by El Anatsui, Yto Barrada, Julie Mehretu, a much...

1980 - 1989
Why did we take 1980 as the point of departure? 1980 for us is a frame of...


More in Ghana:
Exchange of knowledge and information on Architecture
An important part of the exchange of ArchiAfrika’s information on African...

Anansi Masters – World traveller Anansi finds a virtual home
This fall lots of things are happening around Anansi, the spider who plays such...

Entrepreneurial Decisions across Borders
Third International Policy and Expert Meetingon November 22nd 2006:...


Currently in the magazine:
Magisch Afrika - maskers en beelden uit Ivoorkust
Magisch Afrika, een schitterende...

Julidans - South African choreographer and dance company from Senegal
"At the same time we were pointing a...

Coup Fatal- uitbundige muziektheatrale ode aan de ‘sapeurs’ van Kinshasa (Congo)
Van 16 t/m 18 juni presenteert het...

Manecas Costa - alsnog in Nederland - win vrijkaarten
Manecas Costa, zanger, componist en...

Online expositie Afrika-foto's Frits Eisenloeffel
Sinds begin februari 2014 staat op de...

Auteur Helon Habila over Olie op water - korting voor bezoekers Africaserver
Op woensdag 19 februari komt de...


Sites for this article:
ArchiAfrika
http://www.archiafrika.org

Conference African Architecture Today
http://www.mudonline.org/kumasi/indexen.html

CSAAR Conference
http://www.csaar-center.org/conference/2007/index.htm

verslag Conference Afr.Arch. Today in Kracht van Cultuur (juli 2007)
http://www.krachtvancultuur.nl/nl/actueel/2007/juli/afrikaanse_architecturen.html

Africa
hyperlinks index Africaserver

Ghana
hyperlinks index Africaserver


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 114 milliseconds.