artikelfotoZuid-Afrika
Young in Prison
Politiek, 13 Mar 2007 - redactie Africaserver


De Nederlandse stichting Young in Prison (YiP) maakt zich sterk om de situatie van jeugdige gevangenen te verbeteren in landen waar de detentiecondities zeer te wensen overlaten. Suzanne Bessem (27) is tijdelijk coördinator van YiP in de Pollsmoor-gevangenis in Kaapstad. In dit e-mailinterview legt ze uit hoe de projecten daar werken.
 
Hoe komt het dat jij als Nederlandse nu coördinator bent in Pollsmoor?

Toen onze coördinator in Zuid-Afrika zwanger werd, hadden we bij YiP snel iemand nodig die haar werk kon overnemen. Ik was coördinator Zuid-Afrika in Nederland en was net in Kaapstad geweest om inzicht te krijgen in hoe YiP in Zuid Afrika functioneert. Ik wist dus op dat moment het meeste af van het werk in Kaapstad. Normaal gesproken werken we alleen met lokale staf, maar in dit geval was er niemand die we goed genoeg kenden om deze functie aan te bieden. Vandaar dat ik nu hier ben als een soort ‘interim’. Ik ben op zoek naar een Zuid-Afrikaanse coördinator die mijn werk kan overnemen.

Wat is het idee achter Young in Prison?

Young in Prison begon 4 jaar geleden toen studente Culturele en Maatschappelijke vorming Noa Lodeizen haar stage deed in Kaapstad. Ze werkte met straatkinderen en merkte dat als deze kinderen in de gevangenis waren geweest, ze er erg getraumatiseerd en vaak een stuk crimineler uit kwamen. Ze besloot toen culturele-educatieve workshops te organiseren voor de jongeren in Pollsmoor om zo de situatie van deze kinderen een beetje te verlichten. Nu, 4 jaar later, heeft YiP projecten in Suriname, Colombia en Zuid Afrika. De projecten variëren van poëzie tot hiphopdansen, waarbij het doel altijd een positieve manier van leren is, om zo de jongeren te helpen bij een succesvolle reïntegratie na vrijlating.

Hoe is de toestand in de gevangenissen in Zuid-Afrika, met name voor jongeren?

Het grootste probleem voor jongeren is het feit dat de gevangenis hen niet kan beschermen. Na half twee worden de jongeren opgesloten in overvolle cellen en is er geen toezicht meer op wat er daarbinnen gebeurd. Voor bescherming zien jongeren zich gedwongen om zich aan te sluiten bij de beruchte ‘gangs’, die de gevangenis beheren. Geweld is inherent aan de gangcultuur, waarbij seksueel geweld een extra groot probleem is, vanwege de snelle verspreiding van HIV/Aids.

Heb je cijfers over jongeren in Pollsmoor?

Ik weet alleen dat er in Pollsmoor 10.000 gevangenen zitten, waarvan 2.000 jongeren onder de 21 jaar. Dat er in de Western Cape (provincie met Kaapstad als hoofdstad) het hoogste aantal jongeren in gevangenissen zitten. Dat 8 van de 10 gevangenen weer in de gevangenis belanden.

Welke activiteiten organiseren jullie in Pollsmoor?

In Pollsmoor hebben we op het moment (met steun van de NCDO) drie poëzieprojecten (bij de meisjes, de kinderen en de jongeren), waarbij het schrijven van poëzie wordt gecombineerd met het leren van life skills, zoals teamwork, je uiten op een niet-agressieve manier, alfabetisering en spreken voor een publiek tijdens de presentatie voor ouders en gevangenispersoneel. Ook zal er dit jaar weer een radioproject plaats vinden waarbij de jongeren basisvaardigheden van het radiomaken zullen leren, zoals het houden van interviews, gebruiken van opnamemateriaal etcetera. Ook krijgen alle jongeren die aan onze projecten meedoen, begeleiding bij de reïntegratie na hun vrijlating. Vanwege het hoge recidivisme is dit een onmisbare aanvulling op onze projecten.

De nadruk ligt op creativiteit, hebben de jongeren niet meer aan praktische vaardigheden?

Praktische vaardigheden zijn zeker een belangrijk aspect bij het proces van reïntegratie in de samenleving. Door Pollsmoor wordt hier ook aandacht aan besteed. Wat mist in de gevangenis zijn life skill programma’s. In Pollsmoor is 1 psycholoog aanwezig en een handje vol sociaal werkers (voor 10.000 gevangenen). Ik heb gemerkt dat jongeren tijdens ons project voor het eerst gestimuleerd worden om na te denken over bijvoorbeeld wat vriendschap is. Ze komen er achter dat als een ‘vriend’ iemand een wapen in handen gaf om een ander te vermoorden, die misschien niet perse het beste met hem voor heeft. Tijdens een creatief proces creëer je een sfeer waarin dit soort onderwerpen op een speelse manier aan bod komen. Je kunt ook een docent neerzetten die dit voor ze dicteert, maar het heeft veel meer effect als de jongeren hier spelenderwijs zelf achter komen.

Wat voor respons krijgen jullie van de jongeren, ouders, stafleden, andere betrokkenen?

De jongeren vinden de projecten geweldig. Nog nooit heeft een werknemer zich bedreigd gevoeld, want de projecten zijn een erg welkome afleiding van de erbarmelijke situatie in de gevangenis. Bovendien hebben de jongeren het gevoel dat er iemand aanwezig is van buiten, die toezicht houdt op wat er gebeurt binnen de muren van de gevangenis. Ouders vinden het geweldig om tijdens de presentaties van hun kinderen te zien dat er ook nog iets positiefs gebeurt in de gevangenis en dat er een organisatie is die om deze jongeren geeft. De samenleving, vaak zwaar getraumatiseerd door toedoen van de jongeren, heeft namelijk minder begrip voor de omstandigheden van deze jongeren die hun keuzes om op het criminele pad te gaan hebben gevormd.

Geven de autoriteiten medewerking of moet je tegen ze ingaan?

Er is medewerking, maar de gevangenis is erg gevoelig voor kritiek. Dat is jammer want samen zouden we veel sterker staan in het rehabiliteren van de jongeren.

Kun je iets aangeven over resultaten tot nu toe?

Resultaten zijn moeilijk te meten. Tijdens een pilot voor het reïntegratieproject zijn al de jongeren die we hebben begeleid echter niet meer terug in de gevangenis gekomen. Dat geeft hoop, al heb ik echt niet de illusie dat je iedereen van het criminele pad kunt redden. Ik hou me vast aan het idee dat ik vind dat elk kind een keer een hand toegereikt moet hebben gehad om voor een andere weg te kiezen. Of die hand wordt aangenomen is een keuze die het kind zelf moet maken, maar de mogelijkheid moet er zijn. Ik zou dus zeggen dat wij met onze projecten toezien dat jongeren de kans hebben op hun recht om zich positief te ontwikkelen. Daar komt wat mij betreft geen meetlat voor resultaten bij kijken.

Hoe belangrijk zijn de lokale medewerkers? Wat is hun rol?

Wij betalen in principe alleen lokale staf. In Nederland werkt iedereen vrijwillig en Nederlanders in het buitenland doen het werk vaak als onderdeel van hun studie of vrijwillig. Uiteindelijk willen we dat YiP in Zuid-Afrika een Zuid-Afrikaanse stichting wordt, waarbij YiP in Nederland een partner is, maar de beslissingen volledig in Zuid-Afrikaanse handen liggen. Alle projectuitvoerders zijn Zuid-Afrikaans en we hebben sinds kort een Zuid-Afrikaans bestuur. We zijn nu ook op zoek naar een Zuid-Afrikaanse coördinator.

Wat doet Young in Prison in Nederland?

In Nederland organiseren rond de 20 enthousiaste vrijwilligers jaarlijks een fotoveiling, waarbij fotografen hun werk doneren en waarvan de opbrengst ten goede komt aan YiP. Ook organiseren we kleinere benefietevenementen gericht op jongeren. Verder is er in Nederland per land een coördinator aangesteld die contact onderhoudt met de coördinatoren ter plaatse. We ontwerpen projectplannen, bekijken projectplannen van anderen en zoeken naar sponsors om ze in het buitenland te kunnen uitvoeren.

Wat hebben jullie het hardste nodig?

Het blijft moeilijk om continuïteit te waarborgen in zowel de Nederlandse stichting als die in het buitenland. Donors zijn wel bereid om te investeren in een eenmalig project, maar niet in de vaste lasten van de organisatie, zoals het salaris voor een accountant en anderen die de Stichting structuur geven. Verder hebben we natuurlijk heel veel publiek nodig tijdens onze evenementen, en mensen met goede ideeën voor projecten die ze in het buitenland voor ons willen uitvoeren.

Verwacht je dat YiP vergelijkbare activiteiten in andere Zuid-Afrikaanse gevangenissen gaat ontwikkelen?

Ja! We zijn al een onderzoek gestart naar andere gevangenissen rondom Kaapstad. Ook in Johannesburg blijkt de situatie in de gevangenis erbarmelijk te zijn voor jongeren. We hebben ook jeugdopvanghuizen bezocht. De Zuid-Afrikaanse regering probeert meer jongeren in deze huizen te plaatsen om ze niet bloot te stellen aan het gevangenisleven, maar in principe voorkomt dit het hele ganggebeuren niet en leidt het evenmin tot minder geweld. We willen in Zuid-Afrika in de toekomst ook stageplaatsen aanbieden in deze jeugdopvanghuizen, waar heel veel werk te doen is.
 
Willem Kerkhoven
 
Op de site van Young in Prison kun je alles lezen over de voortgang van de projecten, de laatste ontwikkelingen en actuele benefietevenementen.

<< naar Magazine


Meer in Politiek:
Samen door Mandela: Zondag 15 december 2013 Stadsschouwburg en de Melkweg, Amsterdam
‘Samen door Mandela’ wil met u...

Africans have their own words change the world around them
Recent political uprisings in parts of...

Open brief aan de fractiespecialisten Ontwikkelings-samenwerking in de 2e Kamer
Sinds een jaar bestaat er een platform...


Meer in Zuid-Afrika:
Xai Xai Lounge - township café's in Amsterdam en Den Haag
Xai Xai Lounge is de centrale ontmoetingsplek van het festival met een...

Kliptown Stories. Verhalen van Zuid-Afrika
Gespreksleider Stephan Sanders spreekt met gasten van het festival: regisseur...

Township Café - Xai Xai Lounge
In het (gratis toegankelijke) townshipcafé komt alles bij...


Magazine actueel:
Magisch Afrika - maskers en beelden uit Ivoorkust
Magisch Afrika, een schitterende...

Julidans - South African choreographer and dance company from Senegal
"At the same time we were pointing a...

Coup Fatal- uitbundige muziektheatrale ode aan de ‘sapeurs’ van Kinshasa (Congo)
Van 16 t/m 18 juni presenteert het...

Manecas Costa - alsnog in Nederland - win vrijkaarten
Manecas Costa, zanger, componist en...

Online expositie Afrika-foto's Frits Eisenloeffel
Sinds begin februari 2014 staat op de...

Auteur Helon Habila over Olie op water - korting voor bezoekers Africaserver
Op woensdag 19 februari komt de...


Sites bij dit artikel:
Young in Prison
http://www.younginprison.nl/

Politiek en Samenleving
hyperlinks index Africaserver

Mensenrechten
hyperlinks index Africaserver

Zuid-Afrika
hyperlinks index Africaserver


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 100 milliseconds.