Arts | Politics | Economy | Education & Sciences22 Nov 2017
Bogdan, Hans & Uudzuu

AfricAlive: Eindpunt behaald !!
13 Nov. 2007 - AfricAlive

Bogdan - een van de 5 Delftse studenten die vijf maanden op een motor door Afrika hebben getrokken om duurzame technologie onder de aandacht te brengen - meldt trots dat het eindpunt van de expeditie is behaald, ze zijn in Kaapstad en komen op 11 november terug in Nederland. Drie bijdragen over Oeganda, Botswana en Zuid-Afrika in één column.
 
Eindpunt behaald!! door Bogdan
Het was een reis om nooit te vergeten; schitterende momenten van intensief reizen, het leren kennen van verschillende culturen, mensen en landen, het bezoeken van de 10 verschillende projecten waar we veel van geleerd hebben en het behalen van ons eindpunt Kaapstad, heeft allemaal bijgedragen aan een verwerkelijking van een jongensdroom; van zes jongens om precies te zijn. Als we terug kijken, kunnen we nu al genieten van de verschillende landschappen die Afrika rijk is, de talrijke momenten van contact met de lokale mensen, de mooie initiatieven die als projecten worden ondernomen hier in Afrika en natuurlijk het doen en afronden van deze expeditie. Wij zijn met zijn allen erg vereerd dat wij dit hebben mogen doen en zijn iedereen die ons gesteund heeft, erg dankbaar. Zonder hun was het niet gelukt.

Hier staan we dan in Kaapstad, een stad van wereldformaat. Niet in de zin van zijn omvang of aantal inwoners, maar een stad dat door zijn uniekheid en verschillende aspecten als geen ander is. Als steden bestempeld zouden kunnen worden als een aparte categorie van wereldwonderen, zou Kaapstad er een van zijn. De gemoedelijke sfeer die er hangt, de rijke historie die deze stad zo siert en natuurlijk de ligging, maken deze stad erg bijzonder. Maar Kaapstad is ook een stad van brute tegenstellingen, waar je niet direct mee geconfronteerd wordt, maar als je goed kijkt, duidelijk aanwezig zijn. Deze stad, als zoveel andere plekken in Zuid-Afrika, wordt al zo lang geteisterd door een onbalans in rijkdom en daaruit voortvloeiende demografische problemen, dat iedereen er mee geconfronteerd wordt. Het ene moment sta je in de meest luxueuze winkelcentrum, waar zelfs de ondernemers van de P.C. Hoofdstraat jaloers op zouden worden en het andere moment hoor je de verhalen van arme mensen die dagelijks in hutjes van golfplaat moeten leven en maar net kunnen overleven. Iedereen hier heeft wel een verhaal over berovingen, armoede en onrecht. Dit is de andere kant van de medaille, dit is ook Kaapstad.

Dit zijn de problemen waar dit land mee moet worstelen en voor nu mee moet leven. Het is pas 13 jaar dat dit land is ontwaakt uit een periode van gestructureerde scheiding tussen rassen, maar het is nog steeds een aspect waar iedereen mee kampt. En de kloof tussen arm en rijk en contact tussen bevolkingsgroepen is nog steeds merkbaar. Wij hopen dat de projecten die wij bezocht hebben, kunnen bijdragen aan de vermindering van deze problemen. Wij hebben ondertussen dus twee projecten in Zuid-Afrika gedaan, waarover binnenkort weer een uitgebreide rapportage met film op onze website te bekijken is.
Het eerste project was in Mamelodi, een wijk van Pretoria waar een lokale organisatie gesteund door de Gemeente Delft, arme mensen uit de townships een kans bieden om een vak te leren en dat mee te nemen om anderen te helpen of een baan te zoeken. Zuid-Afrika kampt met een enorme werkeloosheid wat in sommige regio’s tot 50% is gestegen en daarom is het goed dat er iets aan gedaan wordt. Ook ondersteunt het project de aanbouw van nieuwe huizen in de regio om het enorme huizentekort tegen te gaan. Met dit project focussen we meer op de duurzaamheid van sociale ontwikkeling wat net zo belangrijk is als eten en schoon drinkwater. Binnenkort is hierover weer een film te zien op onze site.
Het tweede project in Zuid-Afrika was de installatie van het Aircobed van Evening Breeze in het Sefapane Lodge in het Kruger National Park. Dit bed, wat een initiatief is van twee Delftse studenten, kan een energie besparing genereren van 62% door enkel het bed van airconditioning te voorzien in plaats van het koelen van de gehele kamer. Het team van AfricAlive heeft in het Kruger Park meegeholpen met de installatie van het eerste proefmodel en ook over dit project zullen wij spoedig berichten.

Maar het verhaal van AfricAlive is nog niet over. We zijn nu bezig met het regelen van de verscheping van onze 3 Yamaha motoren en Nissan Pathfinder naar Nederland en zullen binnenkort weer naar Nederland afreizen om vrienden en familie te begroeten. Daarnaast zullen jullie meer van ons horen als wij weer in het vertrouwde, koude kikkerlandje aangekomen zijn. Meer hierover binnenkort op www.AfricAlive.nl

Botswana, door Hans
Wat ons in Botswana opvalt is welvaart. Dit land oogt meer ontwikkeld dan alle voorgaande Afrikaanse landen waar we tot nu toe geweest zijn. Dat het goed gaat is te zien aan onder andere de verzorgde infrastructuur. Voor Afrikaanse begrippen zijn de wegen uitstekend en is het verkeer zeer goed geregeld. De straten zijn opgeruimd en dure wagens bepalen het straatbeeld. We zien veel mooie en grote huizen en in glimmende shopping malls is er een breed scala aan winkels, een overdaad die we nooit eerder in Afrika hebben gezien.

Dit Afrikaanse succes kan enerzijds door rijkdom aan diamanten verklaard worden, anderzijds door politieke stabiliteit. Sinds de onafhankelijkheid in 1966 is het land vrij gebleven van onrust wat vrijwel een unicum voor dit gedeelte van de wereld is. De regering is democratisch, niet raciaal en bestaat uit meerdere partijen. Vrijheid van geloof en meningsuiting zijn net zoals mensenrechten in de grondwet opgenomen en de standaard voor onderwijs en volksgezondheid zijn bijna niet te overtreffen in Sub-Sahara Afrika.

De grootste bedreiging die Botswana nu kent is HIV. Het land heeft één van de hoogste HIV prevalenties ter wereld. De meeste besmettingen zijn in de leeftijdsgroep 15-29 jr. waarvan ruim één derde is geïnfecteerd. Zulke hoge infectie cijfers kunnen catastrofale gevolgen voor de samenleving hebben. Door sterfte op jonge leeftijd zal een aanzienlijk deel van de werkende en opkomende arbeidsgroep wegvallen. Investeringen in onderwijs en opleiding zijn tevergeefs en vergaarde kennis en ervaring gaan verloren. Arbeidsplekken kunnen niet worden ingevuld en de ontwikkeling stagneert.
De door AIDS geïnduceerde sterft op jonge leeftijd zorgt zo voor een antiduurzaam karakter van de samenleving. Duurzaam wil zeggen dat iets langer duurt of meegaat dan je in eerste instantie zou verwachten. Door de gevolgen van HIV en AIDS gebeurt juist het tegenovergestelde.
Het is dus belangrijk voor de houdbaarheid van het gedeelte van de bevolking dat de economie draaiende moet houden HIV te bestrijden. En dit is wat, in tegenstelling tot veel andere Afrikaanse landen, de regering van Botswana doet met o.a. preventie campagnes en het verstrekken van HIV remmers. HIV en de gevolgen van deze ongeneeslijke infectie ziekte zijn nog steeds één van de grootste problemen in veel Afrikaanse landen en verdienen zeker de aandacht en aanpak.

E.ON project Oeganda, door Uudzuu

In Oeganda bezoeken wij het ‘Kibale National Park’ (Kibale NP), waar wij een kijkje nemen bij de stichting FACE (Forests Absorbing Carbon dioxide Emissions). Stichting Face wordt gesteund wordt door E.ON Benelux, hoofdsponsor van de AfricAlive Expeditie. Tijdens het bestuur van de dictator ‘Idi Amin’ in de jaren tachtig, waren Kibale NP en Queen Elisabeth NP ernstig verwaarloosd. Deze twee parken onderhouden een grote verscheidenheid aan planten en dieren.

Om de parken te herstellen, en weer met elkaar te verbinden heeft de Oegandese overheid, begin jaren negentig, de hulp ingeroepen van de Nederlandse Stichting Face. Stichting Face heeft in verschillende landen projecten lopen, waar zij bestaande bossen beschermen en bomen aanplanten. Het planten van bomen heeft vele voordelen. Zo wordt koolstofdioxide fysiek opgenomen in de vorm van bomen en planten, waardoor dit een effectief middel is om klimaatverandering tegen te gaan.

Daarnaast biedt de stichting op deze manier een kans aan bedreigde ecosystemen om zich te herstellen en te blijven voortbestaan. Een bijkomend voordeel van het beschermen en herstellen van bossen in tropische gebieden is dat de wouden hier een grote verscheidenheid aan biodiversiteit tentoonspreiden. Kibale NP is ook het leefgebied van de bedreigde chimpansee. Een ander bijkomend voordeel is dat nieuw aangeplante bossen in de tropen meer koolstofdioxide opnemen dan bossen elders op de wereld. Initiatieven, zoals deze van de stichting Face, werken alleen als het ook de steun krijgt van de lokale bevolking. De mensen hier zijn vaak in grote mate afhankelijk van de bossen in de direct omgeving, voor het vergaren van voedsel en brandhout. Deze groep mensen wordt vaak vergeten, en hun rechten worden vaak gewoonweg genegeerd door grote partijen zoals de overheid. Het is daarom belangrijk om te vermelden dat de stichting Face, in samenwerking met de ‘Uganda Wildlife Authority’ (UWA), dit project uitvoert in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Zo worden de dorpelingen in de gelegenheid gesteld om bepaalde gebieden van het bos te gebruiken voor voedselvoorziening en het vergaren van brandhout. Dit gebeurt onder het toeziend oog van de UWA.

Daarnaast worden de dorpelingen in de gelegenheid gesteld om te werken voor de samenwerkende organisatie UWA-Face. Zij kunnen hierdoor werken als gids of parkwachter, wat de betrokkenheid bij de parken vergroot. Op deze manier brengt de stichting Face extra geld bij de gemeenschappen, welke weer gebruikt wordt voor de verbetering van huizen, onderwijs en de lokale gezondheidszorg. Op deze manier heeft de stichting Face een duurzaam project neer weten te zetten, dat gesteund wordt door alle betrokken partijen. De klimaat Neutraal Groep geeft certificaten uit welke waarmee iedereen zijn/haar uitstoot van koolstofdioxide kan compenseren. De certificaten worden uitgegeven op basis van de bomen die de stichting Face plant. Op deze manier is de AfricAlive Expeditie volledig gecompenseerd voor de uitstoot van al haar CO2 via de CO2mpensatiepolis van Branche Benefits.
 
Bogdan, Hans & Uudzuu
 
AfricAlive; de expeditie dwars door Afrika om duurzame technologie te promoten.
In het kader van het 33ste lustrum van de TU Delft hebben 5 studenten en een professionele cameraman op motoren door Afrika getrokken om Duurzame Technologie bekendheid te geven bij het grote publiek. 5 projecten in Afrika zullen worden getoond aan het publiek via radio, televisie, internet, dagbladen en tijdschriften.
Op 8 Juni 2007 is het startschot gegeven door dhr. van Luijk, de bestuursvoorzitter van de TU Delft, de hele dag was gevuld met activiteiten in het kader van Duurzaamheid en Afrika. Op 11 november zijn ze teruggekeerd in Nederland.

Eerdere weblogs van de teamleden zijn hier te lezen en bekijken


<< to Magazine
COLUMNS by other authors:
Zuid-Afrikaans optimisme
Met het South African Institute for...

Veel over, weinig uit Afrika op IDFA 2011
In het programma van het IDFA 2011, het...

Het Zuid-Afrikahuis
Het Zuid-Afrika Huis aan de Amsterdamse...

China in Europa’s achtertuin
Leo de Haan, rector van het Institute...

Chapeau Zuid-Afrika
Leo de Haan, de nieuwe rector van het...

De grondstoffenrijkdom van Afrika
Leo de Haan, de nieuwe rector van het...

De weerbarstige geografie van Afrika
Leo de Haan, de nieuwe rector van het...

Nog één keer de neo-patrimoniale staat in Afrika
Leo de Haan, de nieuwe rector van het...

Hoe staat het met de armoede in Afrika?
Leo de Haan, de nieuwe rector van het...

Wat is Afrikastudies eigenlijk?
Leo de Haan, de nieuwe rector van het...

Waar ligt Afrika?
Leo de Haan, de nieuwe rector van het...

Kunst in Bamako, een maand Bogolan (III)
Studenten van de opleidingen Beeldende...

Kunst in Bamako, een maand Bogolan (II)
Studenten van de opleidingen Beeldende...

Kunst in Bamako . Een maand Bogolan
Studenten van de opleidingen Beeldende...

nawoord Ethioblog Joep Pelt no. 12 / Joep Pelt in Ethiopië
Nog eenmaal, twee weken na terugkeer in...

Ethioblog Joep Pelt no. 11 / Joep Pelt in Ethiopië
De bekende musicus Joep Pelt is de...

Donne-moi Un Bic !
Sven Jense is a young film- and...

Kokossoep
Mangrove, die een van de vegetaties in...

Route de la Espoir – becoming Africa
Sven Jense is a young film- and...

Seo - het gaat goed, in Mali
Ton en Imelda, een Amsterdams stel van...

IFFR 2009 bewijst bestaansrecht Africa in the Picture
De 38e editie van het Internationaal...

Africa's illegal love
Sybilla Claus, Afrika-redacteur bij het...

Experience of Viafrica staff member in Kenya on last elections
Viafrica Kenya is represented by three...

Van Zanzibari en Verdonk
Vanaf vandaag zou in het Amsterdamse...

Wat te doen met fragiele staten?
ASC directeur Leo de Haan houdt de...

Muzikaal weblog vanuit Mali
Singer-songwriter Joep Pelt die in...

Van het strand naar Asylum Down
"Voetbal, bier en feestjes. Daar gaat...

Akwanga - gekookte yam met tomatensaus
In het noordoosten van Nigeria, ligt...

over Kenia en of het nog wat wordt met democratie in Afrika
ZAM-hoofdredacteur maakt zich kwaad...

Koninginnedag bij ANC-verkiezing in Zuid-Afrika? - een reactie
NRC-Handelsblad correspondent Bram...

Verkiezing van een ANC-voorzitter op zijn Koninginnedags
ASC directeur Leo de Haan ziet...

EEN - jongeren op campagne om armoede de wereld uit te helpen
Afgelopen zomer heb ik als vrijwilliger...

Trans African Highway - Eindelijk Rijden !!! - On the road again
Hans en Doenan - twee van de 5 Delftse...

Bob Denard: de laatste huurling?
ASC directeur Leo de Haan staat stil...

Economische levensduur
Robbert-Jan - één van de 5 Delftse...

Ghana Police Farce (a satire)
Hardly a day passes without a report of...

Geld verdienen aan Mandela
ZAM's hoofdredacteur Bart Luirink stelt...

A walk in the park
Alexander - één van de 5 Delftse...

Koude douche
Doenan - één van de 5 Delftse studenten...

Afrikaanse perikelen
Robbert-Jan - één van de 5 Delftse...

G8 Blues (a satire)
African journalist Femi Akomolafe has...

G8 willen beloftes doorhevelen naar anderen
In Gleneagles twee jaar geleden, kwam...

A Call for Re-Colonization
Reading this article may upset the...

Oudejaarsavond over de Afrikaanse staat
ASC directeur Leo de Haan blikt in zijn...

Madonna's Oliver
In het kerstnummer 2006 van het...

How not to measure poverty
How not to measure poverty: European...

Geef mij maar Madonna
Minister Van Ardenne kent geen twijfel....

Afro-pessimisten, opgelet!
Volkskrant correspondent Hans Moleman...

De vloek van goud
ASC directeur Leo de Haan geeft zijn...

Jan Pronk moet blijven
…..in Khartoem natuurlijk.ASC directeur...

Kleurrijk Afrika
Is Uw beeld van Afrika zo’n beetje...

Africa, oh, poor Africa!
Africa, oh, poor Africa! Take a look at...

Poverty is not African
A journalist said to the other: “I...


Currently in the magazine:
Magisch Afrika - maskers en beelden uit Ivoorkust
Magisch Afrika, een schitterende...

Julidans - South African choreographer and dance company from Senegal
"At the same time we were pointing a...

Coup Fatal- uitbundige muziektheatrale ode aan de ‘sapeurs’ van Kinshasa (Congo)
Van 16 t/m 18 juni presenteert het...

Manecas Costa - alsnog in Nederland - win vrijkaarten
Manecas Costa, zanger, componist en...

Online expositie Afrika-foto's Frits Eisenloeffel
Sinds begin februari 2014 staat op de...

Auteur Helon Habila over Olie op water - korting voor bezoekers Africaserver
Op woensdag 19 februari komt de...

Sites for this column:
AfricAlive 2007
http://www.africalive.nl

3 columns in 1: Trans African Highway - Eindelijk Rijden !!! - On the road again
http://www.africaserver.nl/magazine.htm?art=a20071030151243895&taal=nl

column Robbert-Jan - Economische levensduur
http://www.africaserver.nl/magazine.htm?art=a20071009131444344&taal=nl

column Alexander - A walk in the park
http://www.africaserver.nl/magazine.htm?art=a20070823162700559&taal=nl

column Alexander - Koude douche
http://www.africaserver.nl/magazine.htm?art=a20070810172137067&taal=nl

column Robbert-Jan - Afrikaanse perikelen
http://www.africaserver.nl/magazine.htm?art=a20070727155719577&taal=nl


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 224 milliseconds.