artikelfotoZuid-Afrika
Project: Mamelodi - Delftse motorstudenten bezoeken township
Politiek, 21 Feb. 2008 - AfricAlive
broodmakerij in Mamelodi

Het laatste grote project dat de AfricAlive-studenten van de TU Delft tijdens hun motortocht door Afrika bezocht hebben, was het gebundelde project in Mamelodi, de grootste townhsip bij Pretoria in Zuid-Afrika. Dit project wordt gesteund door de Gemeente Delft via de stichting Delft-Mamelodi, die de stedenband onderhoudt en levens in sloppenwijken probeert te verbeteren.
 
Dit project belicht twee hele belangrijke thema’s die niet zozeer met de directe primaire behoeften te maken hebben, maar meer het sociaal maatschappelijke aspect van duurzaamheid laten zien. Voor een duurzame maatschappij is het ook nodig naar sociaal demografische aspecten te kijken om te beseffen op welke manier een maatschappij ingericht kan worden om als het ware tot een totaalbeeld van de verbeteringen van het duurzame karakter van een maatschappij te komen.

Deze thema’s van deze sociaal maatschappelijke kant van duurzaamheid zijn:
1- Het tegengaan van een extreem hoge werkeloosheid.
In Zuid-Afrika is de werkeloosheid in sommige plaatsen gestegen tot wel 50% van de werkbevolking. Het tegengaan van dit aantal met initiatieven die het project in Mamelodi ondersteunt, draagt bij om mensen een kans te bieden zich voor te bereiden op een baan of goede arbeidskansen te cre ë ren voor deze mensen.
2- Het tweede aspect is het proberen een oplossing te bieden voor het tekort aan goede huisvesting voor de armen van de bevolking.
De sloppenwijken die Zuid-Afrika zo bekend maken, worden alsmaar groter en dat is nog steeds een probleem. Mensen hebben geen goed onderdak en daar wordt al jaren aan gewerkt om dat terug te dringen. Het tweede deel van het project dat de Gemeente Delft ondersteunt in Tshwane (de nieuwe benaming voor Pretoria, redactie ASM) helpt daar aan mee om huizen te cre ë ren en dit probleem tegen te gaan.

Clement Ntlailane is de project co ö rdinator voor het project in Mamelodi. Door de stichting Delft-Mamelodi wordt hij fulltime betaald om dit project te managen, omdat zowel de stichting als de Gemeente Delft erg grote waarde hechten aan de demografische ontwikkeling van dit deel van Zuid-Afrika. Dit gebeurt door mensen met een geestelijke achterstand op te leiden voor een baan of om deze mensen de skills bij te brengen om anderen weer op te leiden.
Clement is verantwoordelijk voor enkele projecten die vanuit een lokale basisschool worden geleidt. Mensen die direct uit de townships komen en vaak een geestelijke of lichamelijke achterstand hebben, kunnen hier participeren in enkele kleinschalige projecten die hen uiteindelijk een vak moeten leren.

De initiatieven die hier zijn opgezet zijn: Computer cursussen, broodmakerij, een bakstenenmakerij, een AIDS-awareness toneelstuk in samenwerking met een lokaal cultureel centrum om de problemen van HIV-AIDS op een luchtige manier onder te aandacht te brengen van jongeren, een agricultureel project waar mensen leren hun eigen gewassen te cultiveren, een naaiatelier waar schorten en teddyberen worden gemaakt en een muziekschool.

Bij die projecten waar producten gemaakt worden, worden dat wat gemaakt wordt, verkocht om de mensen in opleiding een klein inkomen te geven. Een deel van de winst gaat weer terug het project in om het continuerende karakter van het project hoog te houden en te verzekeren. Zo zijn al honderden mensen geholpen met deze initiatieven en wordt er goed werk gedaan om ook de groep mensen met een achterstand te laten participeren in de maatschappij.

Hulp uit Nederland is niet het enige waar deze projecten op kunnen vertrouwen. De Universiteit van Pretoria is ook een actieve deelnemer in deze projecten door te helpen met vooral kennis. Sommige studies van deze Universiteit hebben in het curriculum voor de studenten een verplicht vak opgenomen waarbij de studenten actief de townships in gaan en de lokale mensen helpen in deze projecten. Deze ontwikkeling heeft eigenlijk twee belangrijke effecten. Ten eerste helpen de studenten mee en leren zij een bepaalde vorm van sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar belangrijker is nog dat een deel van de studenten van de vooral witte overheersende populatie van de Universiteit van Pretoria een keer in de sloppenwijken komen en de grote kloof tussen rijk en arm met hun eigen ogen kunnen zien en hiervan kunnen leren.

In Tshwane ondersteunt de Gemeente Delft actief een huizenproject door expertise en kennis van stadsplanning te geven om op een nieuwe manier huizen te bouwen voor de lokale bevolking van de sloppenwijken. Voor ons is het wellicht niet nieuw, maar voor de mensen daar is het even wennen: huizen met etages die zo zijn ontworpen dat de ontwikkelden uit de arme wijken op een effcicente en woonvriendelijke manier met elkaar kunnen leven. Studenten van de TU Delft hebben ook actief bijgedragen aan dit project. Marinda Schoonraad, een medewerker van een lokale organisatie die de TU Delft studenten begeleid heeft, was een van de co ö rdinatoren die dit project actief en op een goede manier heeft gepresenteerd aan de lokale gemeente. Deze gemeente in Tshwane heeft dit project heel enthousiast aangenomen. Wij hebben Marinda geinterviewd en zij vertelde ons dat door de hulp van de TU Delft en de Gemeente Delft dit project concreet is gemaakt en uiteindelijk is neergezet. Op deze manier zijn duizenden nieuwe en zeer betaalbare huizen gebouwd om het tekort van het aanbod van huizen tegen te gaan. Al deze initiatieven worden lokaal door de mensen zelf gecoordineerd zoals een executive commitee geleid door Pasty Malefo die weer in direct contact staat met de stichting Delft-Mamelodi.

Vanuit Delft coordineert de stichting Delft-Mamelodi het contact tussen de Gemeente Delft en de projecten in Zuid-Afrika en fasciliteert in kennis, expertise vanuit het bedrijfsleven in de regio Delft en met financiele hulp om de projecten te kunnen realiseren. co ö rdineert dit en naar haar zeggen heeft de stichting en de hulp vanuit Nederland ook nog een andere belangrijke functie: Het fungeren als bruggenbouwer tussen de zwarte en blanke gemeenschap waar nu nog steeds Zuid-Afrika erg hard aan werkt om deze groepen tot elkander te laten komen. De aspecten van het project in Mamelodi en Tshwane en de hulp die de stichting biedt om de mensen in Zuid-Afrika te helpen, dragen allemaal bij aan de ontwikkeling van sociale duurzaamheid in Afrika.
 
Bogdan
 
AfricAlive; de expeditie dwars door Afrika om duurzame technologie te promoten.
In het kader van het 33ste lustrum van de TU Delft hebben 5 studenten en een professionele cameraman op motoren door Afrika getrokken om Duurzame Technologie bekendheid te geven bij het grote publiek. 5 projecten in Afrika worden getoond aan het publiek via radio, televisie, internet, dagbladen en tijdschriften.
Op 8 Juni 2007 is het startschot gegeven door dhr. van Luijk, de bestuursvoorzitter van de TU Delft, de hele dag was gevuld met activiteiten in het kader van Duurzaamheid en Afrika. Op 11 november zijn ze teruggekeerd in Nederland.

Eerdere weblogs van de teamleden zijn hier te lezen en bekijken


Binnenkort volgen op de website van AfricAlive de verslagen over de resterende projecten die de studenten tijdens de AfricAlive expeditie hebben bezocht.


<< naar Magazine


meer foto's voor
Project: Mamelodi - Delftse motorstudenten bezoeken township: fotofotofotofotofoto
Meer in Politiek:
Samen door Mandela: Zondag 15 december 2013 Stadsschouwburg en de Melkweg, Amsterdam
‘Samen door Mandela’ wil met u...

Africans have their own words change the world around them
Recent political uprisings in parts of...

Open brief aan de fractiespecialisten Ontwikkelings-samenwerking in de 2e Kamer
Sinds een jaar bestaat er een platform...


Meer in Zuid-Afrika:
Xai Xai Lounge - township café's in Amsterdam en Den Haag
Xai Xai Lounge is de centrale ontmoetingsplek van het festival met een...

Kliptown Stories. Verhalen van Zuid-Afrika
Gespreksleider Stephan Sanders spreekt met gasten van het festival: regisseur...

Township Café - Xai Xai Lounge
In het (gratis toegankelijke) townshipcafé komt alles bij...


Magazine actueel:
Magisch Afrika - maskers en beelden uit Ivoorkust
Magisch Afrika, een schitterende...

Julidans - South African choreographer and dance company from Senegal
"At the same time we were pointing a...

Coup Fatal- uitbundige muziektheatrale ode aan de ‘sapeurs’ van Kinshasa (Congo)
Van 16 t/m 18 juni presenteert het...

Manecas Costa - alsnog in Nederland - win vrijkaarten
Manecas Costa, zanger, componist en...

Online expositie Afrika-foto's Frits Eisenloeffel
Sinds begin februari 2014 staat op de...

Auteur Helon Habila over Olie op water - korting voor bezoekers Africaserver
Op woensdag 19 februari komt de...


Sites bij dit artikel:
AfricAlive
http://www.africalive.nl/blog/index.htm

AfricAlive - projecten
http://www.africalive.nl/projecten/index.htm

column in het Africaserver Magazine - AfricAlive: Eindpunt behaald !!
http://www.africaserver.nl/magazine.htm?art=a200711131204311&taal=nl

Stichting Delft-Mamelodi\Tshwane
http://www.delft-mamelodi.nl/

Onderwijs en Wetenschap
hyperlinks index Africaserver

Politiek en Samenleving
hyperlinks index Africaserver

Milieu en Technologie
hyperlinks index Africaserver

Reisverslagen
hyperlinks index Africaserver

Zuid-Afrika
hyperlinks index Africaserver


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 105 milliseconds.