Arts | Politics | Economy | Education & Sciences19 Nov 2017
artikelfotoAfrica, Burundi, Sierra Leone
Afrikaanse vluchtelingen starten eigen bedrijf
Economy, 4 Nov. 2008 - Ondernemend Re-integreren


De stichting Ondernemend Re-integreren biedt vluchtelingen met een WW-uitkering of bijstandsuitkering de kans om een eigen bedrijf te starten. Zij krijgen niet alleen individuele begeleiding van bedrijfsadviseurs die veel ervaring met vluchtelingen en startende ondernemers hebben, maar worden ook geholpen om financiering te krijgen. Ook met enkele Afrikaanse vluchtelingen is succes geboekt.
 
Zo is een vluchtelinge uit Burundi net afgestudeerd als psychologe in Nederland en geholpen bij het opzetten van een psychologisch bureau, dat zich bezighoudt met hulp aan getraumatiseerde vluchtelingen. En is een vluchteling uit Sierra Leone begeleid bij het maken van een ondernemingsplan en het verkrijgen van financiering voor de export van computerproducten en is er voor een andere vluchteling uit Sierra Leone met ervaring als kleermaker in Afrika en Nederland, hulp geboden om een business plan te maken voor een kleermakerij.

Therèse Nahimana - een vluchtelinge uit Burundi waar ze ook al psychologie had gestudeerd - is net afgestudeerd als psychologe in Nederland. Ze werd begeleid door een bureau dat niet in staat was individueel advies op maat aan te bieden. De stichting Ondernemend Re-Integreren (SOR) heeft haar zaak overgenomen en haar geadviseerd bij het opzetten van een psychologisch bureau, dat zich bezighoudt met hulp aan getraumatiseerde vluchtelingen en trainingen aan hen en aan organisaties die met vluchtelingen werken. Therèse heeft net haar ondernemingsplan voltooid en heeft een kredietaanvraag bij de gemeente ingediend.

Emanuel Jacob - een vluchteling uit Sierra Leone - is door SOR begeleid bij het maken van een ondernemingsplan en het verkrijgen van financiering voor de export van computerproducten. Na de eerste order van tweedehands computers is hij doorgegaan met de export van nieuwe audiovisuele producten, computeronderdelen en generatoren naar Nigeria. Hij is gestart met een lening van de gemeente. Jaarlijks exporteert hij 4 à 6 partijen producten naar Nigeria.

Abdelai Sall is een vluchteling uit Sierra Leone met ervaring als kleermaker in Afrika en Nederland en heeft met hulp van SOR een business plan gemaakt voor een kleermakerij. Hij heeft financiering verkregen maar zoekt nu naar geschikte bedrijfsruimte in Amsterdam Zuid-Oost.

Stichting Ondernemend Re-integreren

Micha Vonk en Peter Faaij hebben het vak geleerd bij SEON, een organisatie die zich bezighoudt met ondernemerschapsontwikkeling. SEON is opgericht door Klaas Molenaar die zich als consultant heeft gespecialiseerd in ondernemerschapsontwikkeling in ontwikkelingslanden. Daarvoor heeft Klaas de organisatie Facet opgericht, inmiddels onderdeel van de Triodos Bank. In de periode 1998-2000 heeft SEON onder meer een door de EU gesubsidieerd project voor ondernemerschapsontwikkeling voor vluchtelingen uitgevoerd. Eind jaren negentig heeft Klaas Molenaar ook Intent opgericht. Deze organisatie begeleidt klanten die in het hun land van herkomst een eigen bedrijf willen beginnen zonder remigratieplicht. De landen die hiervoor zijn aangewezen zijn: Marokko, Turkije, Suriname en de Nederlandse Antillen, Ethiopië, Ghana en Afghanistan.

Micha Vonk is zijn adviesloopbaan begonnen bij SEON en Intent. Hij heeft ook voor het Ondernemershuis ZO in Amsterdam gewerkt. Sinds enkele jaren werkt hij zelfstandig en adviseert startende ondernemers al of niet in opdracht van andere organisaties, zoals Intent en Startwijzer. Micha is bedrijfseconoom en heeft door zijn Surinaamse partner affiniteit met Suriname.
Peter Faaij heeft van 1998 tot 2003 parttime in dienst van SEON gewerkt. Vanaf 1 januari 2003 werkt hij als zelfstandig bedrijfsadviseur voor startende ondernemers. In die hoedanigheid werkt hij landelijk met eigen klanten en met klanten, die hij in opdracht van andere organisaties begeleidt. Daarnaast beoordeelt hij kredietaanvragen en brengt advies uit over te verlenen kredieten aan gemeenten en banken.

Sinds zij bij SEON begonnen, hebben Peter en Micha met veel plezier veel migranten en vluchtelingen begeleid, vooral omdat die bijzonder gemotiveerd zijn om vanuit een moeilijke positie en zonder netwerk in Nederland een bestaan als ondernemer op te bouwen.
Peter: "Het is fantastisch om iemand te zien opbloeien, die zijn gevoel van eigenwaarde terug heeft en door anderen wordt gerespecteerd."

Peter Faaij is degene die op het idee is gekomen om acitivteiten speciaal op vluchtelingen te richten. Hij had twee projectplannen bedacht die hij samen met Micha heeft uitgeschreven. Het ene plan betreft bedrijfsovername door vluchtelingen en het andere de bevordering van financiering voor import/export.

Standaard werken zij met reguliere middelen die gemeenten en UWV ter beschikking hebben om uitkeringsgerechtigden, die willen re-integreren door middel van het ondernemerschap, te begeleiden. Omdat voor bedrijfsovername meer tijd en inspanning is vereist, hebben zij Start Foundation bereid gevonden aanvullende middelen ter beschikking te stellen. Voor de bevordering van import-/exportbedrijfjes biedt Start Foundation de mogelijkheid om een lening voor de uitvoering van een proeforder te verstrekken om de kans op financiering van deze bedrijfjes te verhogen. Start Foundation heeft Peter en Micha vervolgens voorgesteld om een speciale stichting op te richten.

De afgelopen vijf maanden is contact gelegd met afdelingen van Vluchtelingenwerk / Banenoffensief, met gemeenten, met UWV/CWI, met UAF en met zelforganisaties.

De aanmelding van klanten gaat weliswaar moeizaam en komt nog niet vlot van de grond. Met Goed Werk in Amsterdam is een overeenkomst gesloten. Deze organisatie, geleid door de in Ethiopië geboren Elias Bhrane, werft zelf financiële middelen om vluchtelingen aan en baan te helpen. Elias heeft Peter en Micha verzocht om klanten met een bedrijfswens te begeleiden. De bedoeling is om vluchtelingen die een inburgeringstraject bij Goed Werk volgen tegelijkertijd te begeleiden bij het opstarten van een eigen bedrijf.
 
Redactie AS Magazine
 
Voor meer informatie over de stichting Ondernemend Re-integreren, klik hier of op de link bij de websites in de rechterkolom, of bel naar 035 - 523 32 83 of 06 150 571 28


<< to Magazine


more images for
Afrikaanse vluchtelingen starten eigen bedrijf: fotofotofoto
More in Economy:
Business women in Algeria ?
In years gone by, Algerians who used...

Good leaders don’t grow like mushrooms
Interview with Eric Mafuna from 'The...

Entrepreneurial Decisions across Borders
Third International Policy and Expert...


More in Africa:
The Book, the Authors and the Lecture
More information on Contemporary African Art since 1980, the authors Okwui...

2000 - 2009 & Conclusion
Ghada Amer, another work by El Anatsui, Yto Barrada, Julie Mehretu, a much...

1980 - 1989
Why did we take 1980 as the point of departure? 1980 for us is a frame of...


Currently in the magazine:
Magisch Afrika - maskers en beelden uit Ivoorkust
Magisch Afrika, een schitterende...

Julidans - South African choreographer and dance company from Senegal
"At the same time we were pointing a...

Coup Fatal- uitbundige muziektheatrale ode aan de ‘sapeurs’ van Kinshasa (Congo)
Van 16 t/m 18 juni presenteert het...

Manecas Costa - alsnog in Nederland - win vrijkaarten
Manecas Costa, zanger, componist en...

Online expositie Afrika-foto's Frits Eisenloeffel
Sinds begin februari 2014 staat op de...

Auteur Helon Habila over Olie op water - korting voor bezoekers Africaserver
Op woensdag 19 februari komt de...


Sites for this article:
Ondernemend Reintegreren
http://ww.ondernemendreintegreren.nl

Start Foundation
http://www.startfoundation.nl

SEON
http://www.seon.nl/

Vluchtelingenwerk Nederland
http://www.vluchtelingenwerk.nl/

Politics and Society
hyperlinks index Africaserver

Economy and Business
hyperlinks index Africaserver

Africa
hyperlinks index Africaserver

Burundi
hyperlinks index Africaserver

Sierra Leone
hyperlinks index Africaserver


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 120 milliseconds.