Arts | Politics | Economy | Education & Sciences18 Nov 2017
artikelfoto
Training - Mensenrechten in het internationale bedrijfsleven
Politics, 19 Jul 2006 - KIT en HOM


Samen met het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) start het KIT in september met de training International Leadership Skills – Labour and Community issues.
 
Dit nieuwe programma is speciaal ontwikkeld om managers van multinationale ondernemingen te ondersteunen bij het op correcte wijze omgaan met en toepassen van mensenrechten in lokale vestigingen wereldwijd.

Multinationale bedrijven kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met (schendingen) van mensenrechten. Hun vestigingen, partners of joint-ventures in ontwikkelingslanden kunnen bijvoorbeeld . een deel van de productie uitbesteden aan bedrijven die te lage lonen betalen of anderszins niet zuiver omgaan met werkomstandigheden of met de rechtsbescherming van burger en arbeiders. Of een bedrijf kan opereren in een land met een ondemocratische regime dat op structurele wijze de mensenrechten schendt.
Uit bedrijfseconomisch belang én om reputatieschade te voorkomen, ontwikkelen steeds meer bedrijven gedragscodes. Extra belangrijk is dat bedrijven zelf hun beleid en uitvoering toetsen op mensenrechteneffecten. De training International Leadership Skills – Labour and Community issues helpt daarbij.
Het KIT en HOM hebben elkaar gevonden in een bijzondere combinatie van kennis van lokale omstandigheden én van de universele mensenrechten. Het nieuwe programma is een gezamenlijk initiatief van de afdeling KIT Intercultural Management & Communication en het HOM-project Human Rights and Business. De samenwerking met HOM is opgebouwd rondom een speciaal ontwikkeld assessment tool waarmee de mensenrechtensituatie in een bedrijf meetbaar wordt gemaakt en vertaald kan worden naar beleid. Dit instrument biedt richtlijnen voor Nederlandse bedrijven in het buitenland om beleid en controlesystemen te ontwikkelen. Het KIT adviseert en ondersteunt de uitvoering van dit beleid in lokale omstandigheden. Daar spelen vaak specifieke culturele en (bedrijfs)omstandigheden een rol waarmee rekening moet worden gehouden.
Het trainingsprogramma International Leadership Skills – Labour and Community issues richt zich op:
• Meer kennis van de relatie mensenrechten- bedrijven bij mensenrechtenorganisaties, brancheorganisaties en vakbonden;
• Betere toegang tot informatie over mensenrechten en bedrijven
• Verdere ontwikkeling en stimulering van het gebruik van assessment tools als de HRCA, Quick check, CRA en CSR Compass (Codex).
• Het ontwikkelen van duurzaam beleid met arbeid als een groeipad, met stapsgewijze implementatie van verbeteringen.

 
Redactie AS Magazine
 
Het trainingsprogramma werd op 20 juni jl gepresenteerd tijdens een seminar op het KIT. Bert Fokkema (Shell Nederland) presenteerde daar de ervaringen van Shell met het gebruik van assessment tools voor mensenrechten op de werkvloer.


<< to Magazine


More in Politics:
Surprising Europe is Surprising Audiences
The first day of filming in Amsterdam,...

Wangari Maathai: "Nobody knows everything, you only learn by making mistakes"
In the 1970s, biologist Dr. Wangari...

"Peace is not an event, it's a process" - Interview with Liberian woman peace activist Etwede Cooper
Late 2003 saw the end of the brutal...


Currently in the magazine:
Magisch Afrika - maskers en beelden uit Ivoorkust
Magisch Afrika, een schitterende...

Julidans - South African choreographer and dance company from Senegal
"At the same time we were pointing a...

Coup Fatal- uitbundige muziektheatrale ode aan de ‘sapeurs’ van Kinshasa (Congo)
Van 16 t/m 18 juni presenteert het...

Manecas Costa - alsnog in Nederland - win vrijkaarten
Manecas Costa, zanger, componist en...

Online expositie Afrika-foto's Frits Eisenloeffel
Sinds begin februari 2014 staat op de...

Auteur Helon Habila over Olie op water - korting voor bezoekers Africaserver
Op woensdag 19 februari komt de...


Sites for this article:
KIT
http://www.kit.nl/

International institutions
hyperlinks index Africaserver

Human Rights
hyperlinks index Africaserver

Economy and Business
hyperlinks index Africaserver


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 77 milliseconds.