Arts | Politics | Economy | Education & Sciences18 Nov 2017
artikelfotoGhana
"Ghanezen zijn veel te braaf"
Politics, 10 Apr 2007 - redactie Africaserver
Amma Asante

Amma Asante, geboren in 1972 in Ghana, is een van de weinige Nederlanders van West-Afrikaanse afkomst die naam heeft gemaakt in het openbaar bestuur. Ze heeft acht jaar voor de PvdA in de gemeenteraad van Amsterdam gezeten. Africaserver sprak met haar, onder meer over haar werk, haar achtergrond en haar relatie met Afrika.
 
Lang waren de verwachtingen dat de PvdA flink zou winnen bij de verkiezingen. Je stond op de 54e plaats op de lijst, dus de kans was groot geweest dat je na de kabinetsformatie zou zijn doorgeschoven naar de Kamer.

Dat zit er nu niet in, er zouden 14 mensen van de lijst moeten afvallen voordat ik aan de beurt ben. Ergens jammer, maar als lid van het landelijke partijbestuur blijf ik wel betrokken bij alles wat er gebeurt. Ik vind mijn werk daar goed, leuk en leerzaam, al kom je er minder in de openbaarheid.
Sinds ik niet meer in de gemeenteraad zit, werk ik als beleidsadviseur op het centrale bureau van het COA. Ik ben daar bezig met een aantal projecten, onder andere over de inburgering van statushouders (asielzoekers die in Nederland mogen blijven) en over de veiligheid van amv's (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in verband met bijvoorbeeld mensenhandel- en mensensmokkel. Op het centraal bureau werken wij op aangeven van de samenleving en de politiek aan het beleid, dat verder wordt uitgevoerd door de twaalf provinciale clusters die de opvangcentra beheren.
Het is boeiend werk op het punt waar samenleving en politiek bij elkaar komen. De politiek vraagt ons haar wensen om te zetten in beleid, aan de andere kant staan wij in de realiteit en geven we aan de politiek door waar knelpunten kunnen zitten. We werken nu ook het generaal pardon uit, dat heeft gevolgen voor huisvesting, inburgering en dergelijke. De komende weken ga ik op uitnodiging van de Amerikaanse overheid op werkbezoek daar, om te zien hoe daar wordt omgegaan met zaken als illegaliteit, integratie en inburgering.

Je bent al heel jong actief geworden

Op mijn zesde zijn we naar Nederland verhuisd en in de Bijlmer terechtgekomen. Mijn vader was een van de eerste Ghanezen in Nederland. In mijn jeugd heb ik gezien hoe migratie in de praktijk werkt, hoe familieleden en kennissen elkaar opvangen. Ik heb ook gezien welke rol beleid en regelingen daarbij spelen, en dat heeft mijn interesse in de politiek gewekt. Vandaar ook dat ik politicologie ben gaan studeren. Op mijn twintigste ben ik actief geworden, als fractieassistent van de PvdA in Amsterdam Zuid-Oost en als lid van het bestuur van de afdeling Amsterdam. Na een onderbreking voor onderzoek in het buitenland ben ik in 1998 in de gemeenteraad gekomen. Voor iemand van 34 heb ik nu veel ervaring.

Er is nu een redelijk grote Ghanese gemeenschap in Nederland. Is dat een hechte groep?

Er zijn zo'n 20.000 Ghanezen in Nederland, veel in Amsterdam Zuid-Oost, maar ook in de rest van Amsterdam en in de andere grote steden. Ik weet niet of het een hechte groep is, ik vind het niet zo duidelijk wat dat precies inhoudt. Maar de Ghanezen zijn een georganiseerde groep, ze hebben veel verenigingen waarin ze elkaar helpen. Het zijn ook ondernemende mensen, die bedrijven opzetten en er iets van proberen te maken. Verder zijn er bijvoorbeeld kerken en moskeeën. Nederlanders hebben het idee dat Ghana christelijk is, maar er zijn ook veel moslims. Kerken en moskeeën staan gewoon naast elkaar, dat is daar geen issue, zeker veel minder dan nu in Nederland.

Je hebt ergens verklaard dat verschijnselen als vrouwenbesnijdenis hun oorsprong hebben in de cultuur, niet in de islam

Dat is wel wat ik vind. Maar belangrijker is het om concreet iets aan zulke dingen te doen. Vrouwenbesnijdenis, tienermoeders, jeugdparticipatie zijn issues waar ik in de gemeenteraad mee bezig ben geweest. Samen met Karina Schaepman heb ik gedwongen prostitutie en vrouwenhandel aan de orde gesteld, dat heeft ook tot ingrijpen door de gemeente geleid. Bij zulke issues begint het ermee dat ze aan de orde moeten worden gesteld, daarna komt er beleid, komen er middelen en kan er iets gedaan worden.
Politiek moet wat mij betreft altijd concreet zijn, ik heb geen interesse in ideologische verhalen. Dat vind ik ook een punt bij de inburgering bijvoorbeeld, daar zou ook meer aandacht moeten zijn voor de dingen die mensen moeten weten om hier aan de slag te kunnen en deel te nemen aan de maatschappij, minder voor kennis van de Nederlandse geschiedenis en regels waar je niet dagelijks mee te maken hebt. Dat maakt inburgering ook onnodig moeilijk. Een aantal Nederlandse collega's, allemaal academici, hebben vorig jaar de inburgeringstoets gedaan en sommige zijn gewoon gezakt. Ik verwacht dat Ella Vogelaar, de nieuwe minister van integratie, daar wat aan zal doen.

Je hebt onderzoek gedaan naar cacao en kinderarbeid


Voor mijn studie politicologie heb ik in Bolivia onderzoek naar kinderarbeid gedaan. Ik heb daar maandenlang straatkinderen gevolgd. Dat waren kinderen van Indiaanse boeren die door liberaliseringsmaatregelen hun land kwijt waren geraakt. Hun gezinnen waren ontwricht geraakt, de kinderen op straat terechtgekomen. Daar heb ik gezien dat beleidsmaatregelen op hoger niveau altijd concrete gevolgen hebben voor de mensen die ermee moeten leven.
Later heb ik uitgebreider onderzoek willen doen naar de cacaohandel en kinderarbeid in West-Afrika. Ik heb een onderzoeksvoorstel geschreven, maar geen financiering gevonden.
Ik weet niet of het vrijgeven van de handel in het voordeel van de boeren werkt. Eerst moesten ze hun oogst wel aan de staat verkopen, nu kunnen ze zelf onderhandelen met de bedrijven die de cacao opkopen, maar ik weet niet hoe sterk hun positie in die onderhandelingen is. Daarvoor is ook veel kennis nodig. De wereldhandel is overigens nog helemaal niet vrij. Ghana is een van de grootste cacaoproducenten, maar mag van de WTO geen chocolade exporteren! Was de handel maar echt vrij, dan had iedereen dezelfde uitgangspositie.

Hou je je veel met Afrika bezig?


Vanuit mijn achtergrond wel, in mijn werk is het niet op mijn weg gekomen. Ik heb wel altijd interesse in ontwikkelingsvraagstukken gehad, en dan vooral voor de positie van vrouwen en kinderen.

Jij bent een van de weinige Nederlandse Afrikanen die naam heeft gemaakt in het publieke leven, afgezien van de Marokkanen.

Dat is zo, wat dat betreft hebben wij een achterstand op Turken en Marokkanen. Daar zie je schrijvers, acteurs, musici, politici die boven zijn komen drijven. Maar dat is wel met de rug tegen de muur gebeurd, zij hebben vooral die aandacht gekregen na de moord op Theo van Gogh en ze hebben er hard voor moeten knokken.
Nederland is toch minder geëmancipeerd dan je zou denken. Ik ben trots op mijn partij die op twaalf bewindslieden precies de helft vrouwen kan leveren. Van de andere kant vind ik het een vreemd idee dat Nederland nu weer wordt geregeerd door een groep van zestien blanke ministers.

Je ouders hebben je gestimuleerd toen je op school zat

Zeker, en ze hebben me ook achter de broek gezeten. Dat vond ik toen niet leuk: ik had ook voor de tv willen hangen, meer willen uitgaan en vriendjes willen hebben, al die dingen die je wilt op die leeftijd. Nu zie ik dat hun strenge opvoedingsregime ergens toe geleid heeft.
Ik had een hoge CITO-score, maar kreeg een MAVO-advies omdat mijn ouders geen Nederlands spraken. Dat hebben ze niet geaccepteerd. Dat is iets wat ik al jaren aan de orde heb willen stellen, zo'n onderadvies komt veel vaker voor. Ik was wel blij toen dat kort geleden in de krant stond naar aanleiding van een onderzoek. Iets wat al heel lang bekend was maar nu publieke erkenning en aandacht krijgt. Allochtonen zijn niet zielig, ze kunnen veel en als je wilt dat ze dat waarmaken, moet je ook eisen aan ze stellen, hun kwaliteiten erkennen en benutten.

Is zo'n actieve houding gebruikelijk bij Ghanese ouders in Nederland?

Ghanese ouders hebben hoge achting voor onderwijs. Ze hebben ook hoge verwachtingen, maar vaak bieden ze weinig hulp, ze zien niet altijd in dat ze zelf een rol moeten spelen. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld bijles voor mij geregeld en betaald als dat nodig was, in die tijd 25 gulden per uur. Veel andere ouders doen dat niet of kunnen dat niet omdat zij daarvoor geen geld hebben of de weg niet kennen.
Ouders kennen hun positie en hun rechten onvoldoende. Ze hebben weinig contact met de school, soms uit schaamte omdat ze geen Nederlands spreken, ook omdat ze niet assertief genoeg zijn, te volgzaam zijn.
In Nederland moet je wel assertief zijn, schreeuwen, je laten horen, tegen dingen aanschoppen, met je ideeën komen. Wat dat betreft zijn de Ghanezen hier veel te braaf! Beter zou het zijn als scholen veel meer rekening zouden houden met de bestaande diversiteit in de Nederlandse samenleving. Je voorkomt daarmee dat kinderen zich moeten aanpassen aan het schoolsysteem. Dat is fout. De school hoort een plek te zijn voor ieder kind. Waar ieder kind tot bloei kan komen. De school hoort in staat te zijn onderwijs te bieden aan alle kinderen. Ongeacht hun achtergrond en waar zij vandaan komen. En dat kunnen scholen nog steeds niet in Nederland. Erger nog: het is niet eens een issue!
 
Willem Kerkhoven
 
Amma verwacht haar eerste kind en gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Als alles goed gaat, zal ze dan af en toe iets voor Africaserver Magazine schrijven.

<< to Magazine


More in Politics:
Surprising Europe is Surprising Audiences
The first day of filming in Amsterdam,...

Wangari Maathai: "Nobody knows everything, you only learn by making mistakes"
In the 1970s, biologist Dr. Wangari...

"Peace is not an event, it's a process" - Interview with Liberian woman peace activist Etwede Cooper
Late 2003 saw the end of the brutal...


More in Ghana:
Exchange of knowledge and information on Architecture
An important part of the exchange of ArchiAfrika’s information on African...

Anansi Masters – World traveller Anansi finds a virtual home
This fall lots of things are happening around Anansi, the spider who plays such...

Entrepreneurial Decisions across Borders
Third International Policy and Expert Meetingon November 22nd 2006:...


Currently in the magazine:
Magisch Afrika - maskers en beelden uit Ivoorkust
Magisch Afrika, een schitterende...

Julidans - South African choreographer and dance company from Senegal
"At the same time we were pointing a...

Coup Fatal- uitbundige muziektheatrale ode aan de ‘sapeurs’ van Kinshasa (Congo)
Van 16 t/m 18 juni presenteert het...

Manecas Costa - alsnog in Nederland - win vrijkaarten
Manecas Costa, zanger, componist en...

Online expositie Afrika-foto's Frits Eisenloeffel
Sinds begin februari 2014 staat op de...

Auteur Helon Habila over Olie op water - korting voor bezoekers Africaserver
Op woensdag 19 februari komt de...


Sites for this article:
weblog Amma Asante
http://www.amma-asante.nl/

Politics and Society
hyperlinks index Africaserver

Women
hyperlinks index Africaserver

Ghana
hyperlinks index Africaserver


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 89 milliseconds.