artikelfotoEgypte
Het Algemeen Persoonlijk - werk van Amal Kenawy
Kunst, 26 June 2007 - SBK Galerie 23
Afbeelding: Amal Kenawy, zonder titel, 2006, gemengde techniek op doek, 148 x 195 cm

Het werk van Amal Kenawy (Egypte, 1974) laat zich niet gemakkelijk plaatsen. Ze gebruikt verschillende media en binnen die media is ze bewust inconsequent.
 
Amal maakt tekeningen en foto’s, voert performances uit, maakt (buiten)installaties en video’s. In die laatste bedient ze zich van verschillende technieken. Het mogen in principe animaties zijn, maar die kunnen zijn opgebouwd uit tekeningen, uit tekeningen en foto’s, uit tekeningen geprojecteerd op een realistische achtergrond, uit tekeningen die zijn aangebracht op een lichaam etc. Sommige videowerken hebben een duidelijke narratieve structuur, andere hebben een verwarrende samenhang of een verhaallijn die maar geen lijn wil worden. Al die verschillende vormen dienen maar één doel: een optimale weergave van de inhoud, van een idee. “I cho(o)se my technique and style based on which forms of them allow me to best articulate my subject.” Die onderwerpen variëren van angst tot verlangen, van hoop tot geweld, van onzekerheid tot dood en verderf.

Omdat het emotionele onderwerpen zijn, ben je geneigd ze op de persoon van de kunstenaar te betrekken. Ze wijst dat directe verband van de hand. Ze zegt daarover: “I treat myself as a figure or an agent through which I can talk about universal feelings and experiences.” Persoonlijk werk is nog geen werk over de persoon. Dat uitgangspunt wordt versterkt door de symbolen die terugkeren (bijvoorbeeld bepaalde kleuren). Die hebben een algemene geldigheid en zijn dus herkenbaar voor veel mensen. Een onderliggend motief voor die symbolische beeldtaal is (of was) dat ze daarmee de censuur in eigen land kon ontlopen.

Er zijn meer vooropgezette ideeën die ze rigoureus naar het land der fabelen verwijst. Omdat ze is opgegroeid in een Islamitisch land betekent dat niet, dat de inhoud van haar werk automatisch beïnvloed is door de islam. In haar ogen is er niet zoiets als dé islam. Haar werk geeft hoogstens een beeld van het leven in een Egyptische samenleving, een samenleving die weliswaar een eigen karakter heeft en eigen sociologische componenten kent, maar waarin dezelfde thema’s het leven van mensen beïnvloeden als in veel andere landen.

Ook het stempel ‘feministische kunst’ gooit ze verre van zich. Dat ze een vrouw is en wel eens exposeert met andere vrouwen, maakt haar nog niet tot een feministe. Ze probeert gevoelens zichtbaar en voelbaar te maken die voor ieder mens gelden. “Gender is definitely not a central theme or concern in my art.” Als mannen samen exposeren wordt er nooit specifiek gewag gemaakt van hun gemeenschappelijke geslacht, zijn het vrouwen dan is ‘men’ geneigd dat wel te doen. Dat haar tekeningen geassocieerd worden met die van bijvoorbeeld Louise Bourgeois heeft dan ook in de eerste plaats te maken met hun verwante tekenstijl. Haar animaties deden mij overigens veel meer denken aan die in de video’s en films van William Kentridge, een Zuid-Afrikaanse man.

Eén van de grootste kwaliteiten van haar werk is in mijn ogen de combinatie van heftige en stevige onderwerpen met een haast achteloze, slordige, ongepolijste, soms uiterst breekbare manier van uitdrukken. Ze mag dan wat badinerend over haar stijl praten, het is toch die karakteristieke, persoonlijke stijl die het mogelijk maken, al klinkt dat ongetwijfeld als een contradictie, om alle aandacht op de inhoud te richten. Het ontbreken van bijvoorbeeld coherentie, van een strakke verhaallijn, maakt juist dat de kijker in verwarring raakt of op het verkeerde been wordt gezet en open staat voor de emoties die achter die onvolkomen vorm zitten. Macht, waar veel van haar thema’s uiteindelijk aan gerelateerd zijn, wordt voelbaar als de vorm waarin die onder de aandacht wordt gebracht kwetsbaarheid uitstraalt.

Jarenlang heeft ze projecten gerealiseerd met haar broer Abdel Ghany. Op een gegeven moment is Amal alleen verder gegaan, omdat ze de behoefte had om vanuit een persoonlijker perspectief te werken.
Ze slaagt er nu al jaren overtuigend in die persoonlijke problematiek op een subjectieve, persoonlijke manier algemeen te maken.
 
Rob Perrée
 
De tentoonstelling wordt om 16 uur geopend in aanwezigheid van de kunstenares door Charlotte Huygens, conservator gespecialiseerd in Arabische kunst. Fons Geerlings nodigt u van harte uit bij de opening aanwezig te zijn. De tentoonstelling duurt t/m 29 juli.
Galerie 23 - Nieuwe Herengracht 23 - Amsterdam
Het werk van Kenawy is nu vertegenwoordigd op de Biënnale van Venetië.


<< naar Magazine


Meer in Kunst:
Magisch Afrika - maskers en beelden uit Ivoorkust
Magisch Afrika, een schitterende...

Julidans - South African choreographer and dance company from Senegal
"At the same time we were pointing a...

Coup Fatal- uitbundige muziektheatrale ode aan de ‘sapeurs’ van Kinshasa (Congo)
Van 16 t/m 18 juni presenteert het...


Meer in Egypte:
Highlights from the Motherland
Hoogtepunten uit de recente filmproductie van het Afrikaanse continent. Met dit...

Gay Africa
Als enige Afrikaanse film festival besteedt Africa in the Picture speciale...

Egyptische kunstenaars geven vorm aan ervaringen van de revolutie
In Lessons in Revolting (15-18 september Rotterdam, 12 oktober Amsterdam)...


Magazine actueel:
Manecas Costa - alsnog in Nederland - win vrijkaarten
Manecas Costa, zanger, componist en...

Online expositie Afrika-foto's Frits Eisenloeffel
Sinds begin februari 2014 staat op de...

Auteur Helon Habila over Olie op water - korting voor bezoekers Africaserver
Op woensdag 19 februari komt de...


Sites bij dit artikel:
SBK Galerie 23
http://www.de40eurogalerie.nl/galerie23/index.html

Site Amal Kenawy
http://www.amalkenawy.com/

Musea
hyperlinks index Africaserver

Egypte
hyperlinks index Africaserver


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 99 milliseconds.