Promotie: Decision making regarding unintended pregnancies among adolescents in Jamestown, Accra, Ghana.

Maandag 26 Oktober 2020, 09:45
VU-logo.jpg

Titel Decision making regarding unintended pregnancies among adolescents in Jamestown, Accra, Ghana. PhD candidate: E.B. Luchuo. Promotor: prof.dr. J.T. de Cock Buning, prof. R. Becquet, prof.dr. M.B.M. Zweekhorst. Onderdeel:  Faculteit der Bètawetenschappen, Categorie Aard- en levenswetenschappen

vu

Locatie Aula Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
Amsterdam
1081HV
Nederland
http://www.vu.nl