|  English | Swahili | Nederlands | Colofon |

Dar es Salaam in Delfts Blauw

Inleiding

Najaar 1998 bracht ik drie maanden door in Dar es Salaam, Tanzania waar ik fotografie onderwees aan een lokaal instituut.

Gedurende die tijd kwam ik in botsing met de enorme verschillen tussen de Tanzaniaanse en mijn eigen cultuur. Helaas maken die verschillen het erg moeilijk om wederzijds begrip te bewerkstelligen. Niettemin begreep ik na die drie maanden dat deze culturele verschillen niet onoverkomelijk zijn.

Met de steun, het geduld en de durf van verschillende Tanzanianen die me in hun cultuur hebben begeleid, ontdekte ik dat we in beginsel allemaal gelijk zijn, ongeacht kleur of ras.

Slechts de leefomstandigheden, die ons grotendeels vormen, verschillen enorm en versterken de indruk dat we in verschillende werelden leven in plaats van één.

Uitgaand van dit nieuw verworven inzicht verzocht ik een grote groep mensen in mijn omgeving in Dar es Salaam te poseren voor de camera met hun favoriete object. Daarop vroeg ik hen waarom ze juist voor dat voorwerp kozen. Een selectie uit die foto's is hier te zien, voor geinteresseerden en voor hen die iets willen leren over het leven, aangenomen dat ze het geluk hebben om toegang tot internet te bezitten.

Hierbij wil ik mijn uiterste dank betonen aan mijn begeleiders, in het bijzonder aan Andrew, Sandile, Mary en Bwana Mzee Sir John.

Barend Schweigman
Dar es Salaam /
Amsterdam,
December 1999