<-- Geen thumbnails? Klik hier.

Arms into Art

 

ARMS into ART

een virtuele expositie in samenwerking met
Núcleo de Arte in Maputo, Mozambique
 
 

In de afgelopen jaren raakte het kunstenaarscollectief Núcleo de Arte betrokken bij een bijzonder project. Leden vervaardigden in workshops kunstwerken van AK 47 machinegeweren, landmijnen en handwapens.

De sculpturen vormen een uiting van onverwoestbaar optimisme, veerkracht en vertrouwen in menselijk kunnen. Het oorlogstuig bleek te inspireren tot soms fragiele en elegante, soms robuuste beeldhouwwerken. Oorlog is overwinbaar. Verzoening is mogelijk.

Het vredesaccoord in Mozambique, getekend op 4 oktober 1992, markeerde het einde van een zestien jaar durende burgeroorlog. Er kon begonnen worden met het opruimen van honderdduizenden landmijnen die veel slachtoffers maakten.

Daarnaast waren bij beide partijen veel wapens van allerlei soort voorhanden. Daarom lanceerde de afdeling Rechtvaardigheid, Vrede en Verzoening van de Mozambikaanse Raad van Christenen een project ter consolidering van de vrede, genaamd Transformatie van wapens in werktuig. Het doel was zoveel mogelijk wapens onder de bevolking in te zamelen en te vernietigen mede om te voorkomen dat deze tegen afbraakprijzen hun weg naar de buurlanden zouden vinden.

Afhankelijk van het soort en de hoeveelheid wapens die mensen inleverden, kregen ze eenvoudig landbouwgereedschap of zelfs een tractor in ruil.

De succesvolle campagne bracht de Raad van Christenen op het idee een parallel project te starten om onklaar gemaakte wapens om te smeden tot kunstwerken.

De kunstwerken werden in het land zelf geëxposeerd en bereiken nu met deze virtuele presentatie een internationaal publiek. U vindt in de virtuele expositie een selectie van 29 sculpturen gemaakt door 14 kunstenaars tijdens een workshop van de Núcleo de Arte gehouden in 1998.

Bezoek de tentoonstelling door op de pijl te klikken of kies een van de afbeeldingen aan de linkerzijde.

 
 volgende