English

Lueji - oil on canvas (120/160cm) 1992

Dit korte verhaal over het schilderij is gebaseerd op het boek Lueji van de Angolese schrijver Pepetela.

In de periode dat de Portugezen de Afrikaanse kusten bereikten wordt Lueji op zestienjarige leeftijd in haar vaders laatste wens aangewezen als de Koningin van het Tchokwe volk. Zij raakt bekend als de Koningin met de Porceleinen Roos. Haar broer Txinguri, beoogd troonopvolger en legeraanvoerder, wordt gepasseerd en wordt haar grootste tegenstander. Tegen de wens van haar Raadslieden trouwt Koningin Lueji met Tximbinda Ilunga, prins van het Luba volk. Hij heeft de roep van de magische jager. In korte tijd zetten Lueji en Tximbinda Ilunga een vernieuwd leger op dat meer geavanceerde ijzeren speerpunten gebruikt. Het schilderij symboliseert het moment waarop Lueji zich geconfronteerd ziet met haar broer Txinguri die het paleis Massumba wil innemen en zichzelf tot koning wil uitroepen. Lueji bluft zich uit deze situatie en vermijdt daarmee een grote veldslag. De broer vertrekt met zijn uitrusting. Vanaf dat moment is haar koningschap onaangetast ondanks het feit dat ze nooit kinderen baart. Aan het leven van Txinguri komt een eind op het slagveld als hij zijn territorium tracht uit te breiden.

N.b. Tximbinda Ilunga is afgebeeld in een standbeeld dat zich in Duitsland bevindt en vertoond werd in de tentoonstelling Koningen van Afrika, 1992 Maastricht / Nederland.

paleis Massumba