De Africaserver maakt gebruik van cookies. Cookies zijn onschadelijke bestandjes die door uw browser op uw computer worden bewaard.

De third party cookies die worden geplaatst door Google AdSense zorgen er onder meer voor dat de advertenties die getoond worden enige relevantie hebben.

Mocht u deze profilering door Google AdSense (het DoubleClick cookie) onwenselijk vinden dan kunt u op de website van Google AdSense aangeven dat u geen cookies van hen wenst te ontvangen. U krijgt dan - op deze en andere websites - nog wel advertenties te zien, maar deze zullen niet specifiek op u gericht zijn.

De website your online choices biedt de mogelijkheid om uw privacy bij alle aangesloten adverteerders op één plek te beheren.

Het is uiteraard ook mogelijk om cookies in uw browser te beheren. U kunt cookies achteraf verwijderen en aangeven dat u in het vervolg geen cookies meer wenst van een specifieke of van alle websites. U kunt apart aangeven of u alleen de third party cookies wilt weigeren of alle cookies wilt blokkeren. In dat laatste geval zullen sommige sites minder goed of niet meer functioneren. Voor een instructie hoe u de cookie-instellingen in uw browser kunt aanpassen verwijzen wij u graag door naar de Consumentenbond (Nederlandstalig).

Privacy

Deze website maakt gebruik van Matomo voor het analyseren van het bezoek aan deze website. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd.

De webserver slaat logfiles op die geaggregeerd worden. Na 1 maand worden de logfiles automatisch gewist. De geaggregeerde rapporten bevatten geen gegevens die naar een individueel bezoek te herleiden zijn.

Beide statistieken worden niet met derden gedeeld.