Dinsdag 20 Februari 2018

dinsdag20.02
Nederland, Utrecht - Tivoli Vredenburg - Lezing en debat
Ubuntu Filosofie: Mogobe Ramose - Ik ben omdat wij zijn
Dinsdag 20 Februari 2018 14:30

Verdiepingsbijeenkomst door Mogobe Ramose. Hoe autonoom, uniek en vrij zijn we eigenlijk? De Afrikaanse denktraditie Ubuntu gaat over het idee dat je pas ‘mens’ wordt door eenheid en verbondenheid met alles en iedereen om je heen. In een tijd van eenzaamheid, selfie-narcisme en vluchtig app-contact, kan deze filosofie van fundamentele medemenselijkheid ons minder egoïstisch maken? De Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose schreef hét klassieke werk over Ubuntu. Vanuit Ubuntu, dat bekend is geworden door onder andere Nelson Mandela, is het bestaan een continue stroom waarin alles steeds een balans zoekt. In dit unieke programma komt Ramose vertellen over de relevantie van deze filosofie voor onszelf én de wereld. Hij houdt ons een spiegel voor en spoort ons aan om onze vanzelfsprekendheden– over leven en sterven, individu en samenleving, geluk en misère – te bevragen. Hoe ziet Ubuntu-als-levensstijl eruit? Voertaal: Engels

tivolivredenburg

dinsdag20.02
Nederland, Wageningen - Auditorium Wageningen - Lezing en debat
promotie Alain Ndoli - Farming with Trees: A Balancing Act in the Shade
Dinsdag 20 Februari 2018 16:00 - 17:30

Title: Farming with Trees: A Balancing Act in the Shade. PhD candidate: A (Alain) Ndoli. Promotor: prof.dr. KE (Ken) Giller. Co-promotor: dr F Baudron. Organisation: Wageningen University, Plant Production Systems

wur