Woensdag 26 September 2018

woensdag26.09
Nederland, Amsterdam - Aula Vrije Universiteit - Lezing en debat
promotie: Distribution of persistent and pseudo- persistent organic pollutants in rivers draining urbanised catchments in South Africa
Woensdag 26 September 2018 11:45

Titel: Distribution of persistent and pseudo- persistent organic pollutants in rivers draining urbanised catchments in South Africa. Promovendus: C.C. Rimayi. Promotor: prof.dr. J. de Boer & prof.dr. L. Chimuka, copromotor dr. J. Weiss. Onderdeel: Faculteit der Bètawetenschappen. Categorie: Aard- en levenswetenschappen. Cornelius Rimayi ontwikkelde analytische methoden voor de analyse van verschillende organische verontreinigende stoffen in stedelijke wateren van Zuid-Afrika en het ecosysteem en paste ze toe. Hierdoor kan zowel het voorkomen en de verspreiding van deze stoffen gekarakteriseerd worden als temporele en ruimtelijke monitoring mogelijk worden gemaakt. Hij toont aan dat de stroomgebieden Witwatersrand en Hartbeespoort nadelig worden beïnvloed door vervuiling in de vorm van herbiciden, industriële verontreinigende stoffen en verontreinigende stoffen uit petrogene en pyrogene bronnen.

vu