Woensdag 22 Januari 2020

woensdag22.01
Nederland, Amsterdam - Aula Vrije Universiteit - Lezing en debat
Promotie: Geweld en ziektes hebben invloed op onze vooroordelen over migranten van dat land
Woensdag 22 Januari 2020 13:45

Vooroordelen ten opzichte van mannelijke migranten afkomstig uit een gebied dat gekenmerkt wordt door geweldsconflicten (zoals Syrië) zijn negatiever dan vooroordelen ten opzichte van vrouwelijke migranten afkomstig uit datzelfde gebied. Aan de andere kant zijn vooroordelen ten opzichte van mannelijke en vrouwelijke migranten hetzelfde wanneer deze migranten afkomstig zijn uit een gebied dat gekenmerkt wordt door ziektes (zoals in Liberia). Daarnaast zijn mensen die een sterkere neiging hebben om ziekteverwekkers te vermijden, negatiever gestemd zijn over migranten met een herkomst uit gebieden waar een epidemie heerst. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Tingting Ji.

vu