Agenda 16 - 22 Juni 2019

Dinsdag 18 Juni

dinsdag18.06
Nederland, Wageningen - Auditorium Wageningen - Lezing en debat
PhD defence: Harvesting nutrition. Grain legumes and nutritious diets in sub-Saharan Africa
Dinsdag 18 Juni 2019 16:00 - 17:30

PhD candidate: I (Ilse) de Jager MSc. Promotor: prof.dr. KE (Ken) Giller. Co-promotor: dr.ir. ID (Inge) Brouwer. Organisation: Wageningen University, Plant Production System

wur

Woensdag 19 Juni

woensdag19.06
Nederland, Amsterdam - Aula Universiteit van Amsterd - Oude Lutherse kerk - Lezing en debat
Promotie: Tuberculose in Zuid- en Centraal-Afrika
Woensdag 19 Juni 2019 13:00

Mw. S.M. Belard promoveert op het proefschrift ‘Tuberculosis in South and Central Africa: Understanding Epidemiology - Improving Diagnosis and Management’.
Promotoren zijn prof. dr. M.P. Grobusch en prof. dr. H.J. Zar. Copromotor is prof. dr. M. van Vugt. 

more info

Donderdag 20 Juni

donderdag20.06
Nederland, Utrecht - Academiegebouw Univ. Utrecht - Lezing en debat
Promotie: HIV, immune activation and cardiovascular disease in the sub-Saharan African context
Donderdag 20 Juni 2019 16:15

Promovendus: Arnolda Grietje Vos. Proefschrift: HIV, immune activation and cardiovascular disease in the sub-Saharan African context. Promotor(es): Prof. D.E. Grobbee. Co-promotor(es): Prof. K. Klipstein-Grobusch Prof. R.E. Barth
Wereldwijd zijn 37 miljoen mensen besmet met het HIV virus. Hiervan leeft 70% in sub-Sahara Afrika. Dankzij behandeling met antivirale middelen is HIV veranderd in een chronische ziekte. Uit onderzoek in de Westerse wereld is gebleken dat HIV een verhoogd risico geeft op hart- en vaatziekten (HVZ). In dit proefschrift is onderzocht wat de rol is van chronische inflammatie, uitgelokt door HIV, in het ontstaan van HVZ. Uit twee systematische reviews van de literatuur blijkt dat de mate van schade aan de bloedvaten niet eenduidig gerelateerd is aan een enkele marker van chronische inflammatie. 

more info

Vrijdag 21 Juni

vrijdag21.06
Nederland, Amsterdam - Agnietenkapel (Universiteit van Amsterdam) - Lezing en debat
Promotie: Koortsziekten bij jonge kinderen in Burkina Faso
Vrijdag 21 Juni 2019 12:00

Dhr. F. Kiemde promoveert op het proefschrift ‘Febrile Diseases in Young Children in Burkina Faso: Etiologies and the Value of Rapid Diagnostic Tests in Primary Healthcare Settings’.
Promotoren zijn prof. dr. M. Boele van Hensbroek en prof. dr. H. Tinto. Copromotoren zijn dr. H.D.F.H. Schallig en P.F. Mens.

more info

Zaterdag 22 Juni

zaterdag22.06
Nederland, Amsterdam - Internationaal Theater Amsterdam (Stadsschouwburg) - Lezing en debatholland-festival
Afropean - The Welcome Table
Zaterdag 22 Juni 2019 12:00

Hoe kunnen we de overheersende narratieve structuren van dit informatietijdperk ontregelen? Afropean – een multidisciplinair online magazine over de sociale, culturele en esthetische aspecten van de vermenging van zwarte en Europese cultuur – organiseert samen met Holland Festival een symposium waar verschillende antwoorden op deze vraag ge­ presenteerd worden. Aan bod komen onder andere spiritualisme, graffiti en griot­storytelling. Een dag met uiteenlopende events, zoals paneldiscussies, gesprekken en meer. The Welcome Table is een nooit afgemaakte toneeltekst van de Amerikaanse schrijver James Baldwin, een prominent strijder tegen het racisme in zijn land.

hollandfestival