Woensdag 18 April 2018

woensdag18.04
Nederland, Amsterdam - Zuid-Afrikahuis - Lezing en debat
Lezing en gesprek met Wannie Carstens over Ons kom van vêr en over zijn boek Die storie van Afrikaans
Woensdag 18 April 2018 19:30

Ons kom van Ver is een boek die de discussie over het Afrikaans als taal en de taal van de ‘Afrikaans-sprekende bruine auteurs’ bespreekbaar maakt. Het Afrikaans als taal wordt door verschillende groepen gesproken in Zuid-Afrika; de grootste groep is die van de kleurlingen, met zowel een Khoisan en black African achtergrond als een Aziatische origine. Maar het Afrikaans is ook de taal van onze slaven-voorouders.

Madiba's (Nelson Mandela) waardering voor de taal van de grote groep kleurlingen komt vooral voort uit zijn wens om de diversiteit in cultuur, volk en taal binnen Zuid-Afrika te onderstrepen. Zijn verzoek - in Afrikaans - was om het zelfbewustzijn van de verschillende culturen te respecteren naast en met elkaar. Afrikaans is niet alleen de taal van de apartheid; Afrikaans is ook de taal van de zoektocht naar het nieuwe Zuid-Afrika en van verzoening. In dit boek laten de auteurs de Afrikaanssprekende kleurlingauteurs trots zijn op hun taal!

Hoogleraar Pieter Muysken (Radboud Universiteit) gaat in gesprek met auteur Wannie Carstens ook over deel 1 van het boek ‘’Die storie van Afrikaans’’, waarin het Europese verleden van het Afrikaans expliciet wordt toegelicht. Dit boek maakt deel uit van een serie over de geschiedenis van de Afrikaanse taal.

Meer info