Woensdag 25 April 2018

woensdag25.04
Nederland, Amsterdam - Zuid-Afrikahuis - Lezing en debat
Lezing - Leontine Hulzink: Seksuele moraal in Kaapstad in de 18de eeuw als kolonie van de VOC
Woensdag 25 April 2018 19:30

Vanaf 1680 veranderde Kaapstad van een VOC verversingspost voor het netwerk van de scheepvaart tussen Europa en Azië, naar een koloniale samenleving. Kaapstad werd qua sociale infrastructuur bijna op dezelfde wijze ingericht als die van de Republiek. Vooral het rechtssysteem en de kerkelijke tucht werd vrijwel identiek overgenomen.

Leontine Hulzink gaat in haar lezing belichten hoe civiele en crimineel rechterlijke bronnen weergeven wat de mentaliteit en belevingswereld was van blanke mannen en vrouwen in de koloniale samenleving in de Kaap in de 18e eeuw. Aan de hand van rechtszaken die gaan over lasterlijke aantijgingen en seksuele vergrijpen - zoals overspel en verbroken trouwbeloften. De processtukken bevatten vaak gedetailleerde getuigenverklaringen. Enkele vragen die aan bod komen zijn; wat was de seksuele moraal in Kaapstad en was deze gelijk aan de Republiek? Op welke wijze probeerden mannen en vrouwen hun (seksuele) eer te verdedigen? Wat kunnen getuigenverklaringen ons leren over de belevingswereld van mannen en vrouwen in een koloniale samenleving?

Meer info