Zaterdag 06 April 2019

zaterdag06.04
NL, Amersfoort - Corderius College - Lezing en debat
Zambiadag 2019
Zaterdag 06 April 2019 09:30

Inleiders zijn René Lourens en Paul Faber. Net als voorgaande jaren is de beschikbare ruimte weer voldoende om zowel meerdere bestuursleden van Stichtingen aangesloten bij het Platform te ontvangen als afgevaardigden van NGO’s en privé personen die affiniteit hebben met de Zambiaanse bevolking. Omdat we dit jaar ook een delegatie van Zambianen woonachtig in Belgie zullen ontvangen, zal de voertaal tijdens de plenaire sessies voornamelijk Engels zijn.
Kunt u ons z.s.m. maar uiterlijk 15 maart via info@platformzambia.nl laten weten of u al dan niet in de gelegenheid bent om deze dag bij te wonen en met hoeveel personen u denkt te komen? Een aanmeldingsformulier is te downloaden via de website van Platform Zambia

platformzambia