Vrijdag 09 Juli 2021

vrijdag09.07
Nederland, Utrecht - Academiegebouw Univ. Utrecht - Lezing en debat
Promotie: Statelessness and Right to Nationality: Developing a Statelessness Determination Procedure in Nigeria
Vrijdag 09 Juli 2021 10:15 - 11:15

Solomon Momoh verdedigt op 9 juli 2021 zijn proefschrift over staatloosheid en het recht op nationaliteit in Nigeria, online, aan de Universiteit Utrecht. De volledige titel van zijn proefschrift luidt: Statelessness and Right to Nationality: Developing a Statelessness Determination Procedure in Nigeria. Dit onderzoek dat zich richt op staatloosheid en het recht op nationaliteit in Nigeria is een beschrijvend en evaluerend onderzoek. Het onderzocht het fenomeen en de aard van het risico op staatloosheid, nationaliteitsproblemen in Nigeria en stelde concrete oplossingen voor. De specifieke doelstelling is bij te dragen aan de bevordering van het onderzoek naar het recht op nationaliteit en de bescherming van staatlozen, de noodzaak tot bescherming, identificatie en preventie van staatloosheid over de hele wereld en Nigeria in het bijzonder. Om de onderzoeksvraag van dit onderzoek aan te pakken, namelijk: wat zijn de hiaten in de wet en het beleid in Nigeria met betrekking tot staatloosheid en het recht op nationaliteit, en hoe kunnen deze worden verbeterd met behulp van goede praktijkvoorbeelden uit andere rechtsgebieden? Het onderzocht enkele specifieke lacunes in de nationaliteitswetgeving in Nigeria, waardoor velen blootstaan aan het risico van staatloosheid, lacunes zoals gebrek aan duidelijkheid over hoe de nationaliteit te verkrijgen, vereiste van etnische aansluiting voor het verkrijgen van nationaliteit, discriminatie op grond van geslacht en gebrek aan voorzieningen om toegang te garanderen tot nationaliteit voor vondelingen en kinderen die in Nigeria zijn geboren uit buitenlandse ouders. Promotor(es): prof. dr. C.M.J. Ryngaert & Dr. H. Van Eijken

meerinfo