Seriële werkwoordsconstructies in Ghanese taal (Promotie)

Donderdag 03 November 2016, 10:30
logo-ru_1478015736.jpg

Promovendus: mevrouw MA R.J. Defina. Titel: Events in language and thought; The case of serial verb constructions in Avatime. Overal om ons heen vindt een continue stroom van activiteit plaats. Toch denken en praten we over gebeurtenissen alsof het losse, apartstaande eenheden zijn. Rebecca Defina heeft onderzocht hoe mensen in taalgebruik en denken gebeurtenissen tot eenheden maken en hoe deze eenheden met elkaar samenhangen. Haar focus lag op een specifieke taal – het Avatime, gesproken in Ghana – en op een specifieke syntactische constructie – de seriële werkwoordsconstructie, waarin meerdere werkwoorden samen gebruikt worden.

ru

Locatie Academiezaal Aula
Comeniuslaan 2
Nijmegen
Nederland