promotie: Language contact and change in linguistically heterogeneous urban communities. The case of Akan in Accra

Maandag 26 Maart 2018, 10:30
logo-RU.jpg

Titel: Language contact and change in linguistically heterogeneous urban communities. The case of Akan in Accra. Promovendus: mevrouw MSc. S.A. Yankson. Promotor(es): prof. dr. P.C. Muysken. Copromotor(es): dr. M.C. van de Berg

radboud

Locatie Academiezaal Aula
Comeniuslaan 2
Nijmegen
Nederland