Promotie: Reconstruction of late Quaternary climate in eastern equatorial Africa - Calibration, validation and application of tetraether membrane lipid proxies

Maandag 25 September 2023, 12:15 - 13:00
uu.png

Klimaatwetenschappers proberen om zo accuraat mogelijke voorspellingen te doen over hoe het klimaat zal veranderen als gevolg van de huidige opwarming van de aarde. Informatie over hoe verschillende klimaatvariabelen (zoals temperatuur en neerslag) in het verleden op elkaar hebben ingewerkt, kan bijdragen aan de interpretatie van de huidige trends en het verbeteren van de klimaatmodellen die worden gebruikt voor deze voorspellingen. Aangezien weergegevens pas sinds de laatste eeuw structureel worden gemeten, maken klimaatwetenschappers gebruik van 'proxies', een meetbare grootheid die langdurig bewaard kan blijven en kenmerkend is voor bepaalde klimatologische omstandigheden in het verleden. In dit proefschrift wordt de betrouwbaarheid van de proxies getest door de relatie tussen klimaatvariabelen en het voorkomen van de membraanmoleculen in het moderne systeem te bestuderen. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of deze relaties ook op lange tijdschalen standhouden. Daarom is onderzocht wanneer in de geologische geschiedenis van het Chalameer de opbouw van de waterkolom vergelijkbaar werd met die van het huidige systeem en de klimaat proxies dus toepasbaar zijn. De uiteindelijke klimaatreconstructie beslaat de laatste 170.000 jaar en zal waarschijnlijk een cruciale bijdrage leveren aan het voorspellen van toekomstige klimaatveranderingen in Oost-Afrika.

meer-info

Locatie Academiegebouw Univ. Utrecht
Domplein 29
Utrecht
Nederland